TỔNG KẾT HỘI THI AN TOÀN GIAO THÔNG, NĂM HỌC 2011-2012 12/12/2011

 

Thực hiện công văn số 1067/BGD&ĐT-GDTH của Sở GD-ĐT  7/9/2011 về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu An toàn giao thông; nhằm truyền thông về công tác An toàn giao thông trong trường học để cùng với cộng đồng thực hiện ngày càng tốt hơn mục tiêu “An toàn giao thông quốc gia”; thúc đẩy việc tổ chức dạy và học về An toàn giao thông ngày càng có hiệu quả; hình thành cho các em ý thức, kỹ năng chấp hành các quy tắc về an toàn giao thông theo quy định; PGD tổ chức, chỉ đạo các trường TH triển khai Hội thi ATGT cấp trường, cấp huyện.