Hội thi Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật VISEF năm 2012. 18/12/2012

Thực hiện Quy trình chỉ đạo năm học, trong hai ngày 13, 14 tháng 12 năm 2012 Phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức Hội thi Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật VISEF năm 2012.