Thông tin trường Tiểu học Triệu Đông, huyện Triệu Phong 16/08/2011

Tên trường:  Trường Tiểu học Triệu Đông

Địa chỉ:        Bích La Đông- Triệu Đông- Triệu phong- Quảng Trị

Điện thoại:   0533661308

 
Website:       th-trieudong-trieuphong-quangtri.edu.vn

Email:           thtrieudongtpqt@quangtri.edu.vn