KẾ HOẠCH THÁNG 04/2014

 A/ PHẦN CHUNG:

- Tổ chức thu nhận hồ sơ ĐH, CĐ năm 2014.

- Tổ chức Hội thi Thể thao học đường (10/4/2014)

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2014.

- Duyệt quyết toán các đơn vị.

- Tổ chức chuyên đề VNEN (HĐNGLL) tại Triệu Trung.

- Các kỳ thi:

+ Thi HSG giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

            + Thi IOE quốc gia, Violympic cấp tỉnh, cấp quốc gia.

- Công tác kiểm tra:

+ Kiểm tra công nhận phòng học bộ môn và thư viện đạt chuẩn.

            + Kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

            + Kiểm tra hệ thống cấp nước và VSMT nông thôn tại các CSGD.

            + Kiểm tra công tác thi đua.

           + Kiểm tra xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Kiểm tra một số TTHTCĐ

- Chỉ đạo ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ II.

- Trực báo công tác tổ chức cán bộ.

- Kiểm tra thi đua các đơn vị.

- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 4 về Sở.

B/ PHẦN CỤ THỂ:

I. MẦM NON;

-Tiếp tục chỉ đạo hội thi “Bé kể chuyện về Bác Hồ kính yêu cấp trường”

-Chỉ đạo các trường  xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề phát triển vận động cho trẻ năm 2013-2016.

-Chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt CSVC,  hồ sơ, số liệu Phổ cập để đón đoàn kiểm tra PCMN cho trẻ 5 tuổi của Bộ.

-Tổ chức hội thi “Bé kể chuyện về Bác Hồ kính yêu cấp cấp Huyện”

-Kiểm tra công tác tự đánh giá và hoàn thiện báo cáo gửi cấp trên.

II.TIỂU HỌC

  -Chuẩn bị đề kiểm tra học kỳ II.

  -Tổ chức sao in đề kiểm tra.

  -Chuyên đề VNEN tại Triệu Trung.

III.THCS

-Tổ chức cho HS tham gia HSG VH cấp tỉnh ngày 8/4

-Tổ chức đưa HS thi Violimpic cấp huyện 25/3 - 28/3, cấp tỉnh ngày 04/4, cấp toàn quốc 25/4.

IV.SÁCH THIẾT BỊ:


- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị xây dựng chuẩn Quốc gia


V.KH-TH:

- Tiếp nhận hồ sơ thi Đại học, chuyển nộp SGD vào ngày 11/4/2014

- Thư ký Hội thi TT học đường.
VI: Tài vụ:

- HOàn thành thẩm định Quyết toán 2013; quý 1 2014

- Hoàn tạm ứng kho bạc. (nhắc các bộ phân hoàn tạm ứng)

- Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm toán.

VII.TCCB:

-Hoàn thành hồ sơ nâng % thâm niên, nâng lương quý 1 năm 2014.VIII. ĐỘI :

- Phối hợp Hội đồng đội huyện tổ chức kỳ thi nét đẹp Đội viên, Tham gia thi cấp tỉnh.

- Kiểm tra thi đua các Liên đội.

- Trang cấp số giày còn thiếu cho các đơn vị

- Cập nhật báo cáo giày cho Dự án

IX.THI ĐUA

- Kiểm tra công tác thi đua, Hướng dẫn nộp hồ sơ thi đua cuối năm.