KẾ HOẠCH THÁNG 05/2014

 - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ.

- Lập kế hoạch phát triển giáo dục năm 2015.

- Hội nghị tuyển sinh các lớp đầu cấp.

- Tập huấn công tác thanh tra thi.

- Xây dựng kế hoạch về công tác đội ngũ năm học 2014-2015.

- Bàn giao hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.

- Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng hè 2014.

- Công tác kiểm tra:

+ Kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm.

            + Kiểm tra kết quả thực hiện điểm nhấn năm học.

            + Kiểm tra công tác thi đua cuối năm học.

- Chỉ đạo ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ II.

- Xét tốt nghiệp THCS. Các trường xét công nhận HTCTTH.

- Các đơn vị, trường học tổng kết năm học.

- Báo cáo công tác TĐ-KT về Sở.

- Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 về Sở (trước 30/5).

 

1. MẦM NON:

- Hoàn thành hồ sơ trường CQG trình UBND huyện

-Hoàn thành báo cáo thống kê, tổng kết gửi phòng GDMN Sở

-Kiểm tra thi đua các trường đã đăng kí.

-Chỉ đạo các trường tổ chức kịch bản lễ hội: Tổng kết  năm  học và Quốc tế thiếu nhi

- Tham mưu UBND huyện ra quyết định thành lập Đoàn Ktra công nhận PCGD MN 5 tuổi 2014

 

2. TIỂU HỌC

-Kiểm tra  thi đua các đơn vị đã đăng ký.

-Chỉ đạo kiểm tra cuối năm.

-Baó cáo cuối năm về  Sở GD-ĐT.

-Tấp huấn cho CBGV về chương trình Đảm  bảo chất lượng trường học. Đón Đoàn kiểm toán. SEQAP Trung ương..

3. THCS

- Tổ chức sao in đề thi của SGD và PGD theo kế hoạch.

- Kiểm tra công tác coi thi, chấm thi của các trường

- Kiểm tra thi dua cuối năm các trường

- Tham gia Hội nghị Hiệu trưởng toàn ngành

- Chỉ đạo các trường tiếp tục BDHSG lớp 8. Nếu được Lãnh đạo đồng ý thì tổ chức thi HSG cấp huyện lớp 8.

- Kiểm tra các Trung tâm học tập cộng đồng

4. KHTH

- Hướng dẫn các biểu mẫu, tổng kết năm học:

- Phối hợp bộ phận Tiểu học làm đề thi HK2.

- Hoàn thành việc cập nhật danh sách Hội thi Mỹ thuật cấp huyện.

- Chỉ đạo các Liên đội THCS tham gia Hội thi An tòa giao thông cấp huyện

5. TÀI VỤ

Tổng hợp quyết toán quý 1.

Tiếp tục thẩm định quyết toán ngân sách 2013.

Giải ngân vôn XD trường chuẩn và vốn bão lụt huyện hỗ trợ.

6. THI ĐUA

Hướng dẫn hồ sơ thi đua  cho các đơn vị; tham mưu chấm SKKN

7. SÁCH THIẾT BỊ:

Chỉ đạo thu sách GK cũ.

8. TỔ CHỨC CÁN BỘ

-Làm tờ trình hồ sơ hưu cho GV nghỉ hưu tháng 10, 11.

-Kiểm tra hồ sơ, thẩm định hồ sơ truy thu bảo hiểm.

9. ĐỘI

Kiểm tra thi đua cuối năm. Cùng HĐĐ huyện hoàn thành hồ sơ thi đua khen thưởng  nộp HĐ Đ tỉnh.

10. CÔNG ĐOÀN NGÀNH

Chỉ đạo tham dự Hội thi CĐ giỏi cấp tỉnh

- Chuẩn bị cho Hội thi CBCĐ giỏi cấp tỉnh.