KẾ HOẠCH THÁNG 7 NĂM 2014

 

A/ PHẦN CHUNG:

- Duyệt tuyển sinh năm học 2014-2015

- Hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, báo cáo SGD.

- Tổ chức bồi dưỡng hè 2014.

- Tham quan Sing-Ma (công đoàn cơ quan tổ chức)

- Xét thuyên chuyển giáo viên và chuẩn bị cho việc tuyển giáo viên mới.

- Chuẩn bị các nội dung và điều kiện tổng kết năm học.

- Duyệt Kế hoạch năm học 2014-2015 cho các trường.

- Báo cáo tình hình tháng 7 về Sở.

 B/ PHẦN CỤ THỂ:

1. MẦM NON:

-Tham gia các lớp tập huấn do Sở GD-ĐT tổ chức.

-Triển khai các lớp tập huấn chuyên môn tại huyện.

-Tham gia duyệt kế hoạch.

-Tiếp tục chỉ đạo tổ chức hoạt động dạy hè tại một số đơn vị.

2. TIỂU HỌC

-Tham gia các lớp tập huấn do Sở GD-ĐT tổ chức ( tập huấn KOICA, bồi dưỡng thường xuyên hè 2014, VNEN, SEQAP ).

-Tập huấn SEQAP online cho các đơn vị tham gia chương trình.

-Chuẩn bị tập huấn SEQAP theo kế hoạch đã được duyệt.

3. THCS

-Tham gia duyệt tuyển sinh

-Tham gia duyệt kế hoạch

4. KHTH

- Hướng dẫn cơ sở Biểu mẫu, thủ tục duyệt tuyển sinh và duyệt KH năm học 2014-2015.

- Tham gia duyệt TS và Duyệt KH năm học.

5. TÀI VỤ:

- Kiểm tra công tác tài chính TH Triệu Lăng,THCS Triệu Lăng và MN Triệu Vân

- Thẩm định Quyết toán 2013 các trường còn lại.

-Bố trí phòng làm việc tại nhà mới.

6. THI ĐUA

- Hoàn thành thủ tục và hồ sơ trình khen cao cho BTĐ KT tỉnh.


 

7. SÁCH THIẾT BỊ:

8. TỔ CHỨC CÁN BỘ

 -      Nộp hồ sơ nâng lương trước thời hạn, nâng lương, nâng % thâm niên quý 2.

-         Hoàn thành hồ sơ đánh giá, xếp loại CC, VC năm học 2013-2014 ( Báo cáo Sở GD)

-         Tiếp nhận Hồ sơ thuyên chuyển Hè 2014.

-         Hoàn thành việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại Trình UBND huyện..

-         Cập nhật tình hình sáp nhập trường ( Triệu Giang, Triệu Tài)

-         Xây dựng và tổ chức hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng hè 2014

-         Thamm gia xây dựng duyệt kế hoạch, biên đội ngũ năm học 2014-2015

9. ĐỘI:

- Theo dõi lớp tập huấn kĩ năng công tác đội do SGD-ĐT tổ chức. 

10. CÔNG ĐOÀN NGÀNH

Tham gia hội thi CĐCS giỏi cấp tỉnh.

Kĩ niệm 85 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam