KẾ HOẠCH THÁNG 09/2014

 

A. Phần chung:

- Kiểm tra tình hình CSCV chuẩn bị năm học mới

- Chỉ đạo khai giảng

- Kiểm tra công tác phổ cập

- Kiểm tra công tác chuẩn quốc gia

- Chỉ đạo hội nghị giáo dục các xã; Hội nghị CBCNVC tại các trường.

- Các bậc học triển khai nhiệm vụ năm học

- Kiểm tra công tác Đội và chỉ đạo Đại hội Liên đội.

- Tổng hợp đăng ký báo Đội năm học 2014-2015


1. MẦM NON:

1.Kiểm tra các điều kiện CSVC; vệ sinh trường lớp cho năm học mới.

2.Tổ chức tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh các bệnh dịch để chuẩn bị sức khỏe cho trẻ đến trường.

3.Tham gia tập huấn chuyên môn, BDTX các cấp.

4.Bồi dưỡng  chính trị, nhiệm vụ năm học cho CBGVNV.

5.Tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015.

6.Chuẩn bị các điều kiện cho “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”

-Tập huấn SEQAP theo kế hoạch đã đựoc phê duyệt.

-Kiểm tra công tác PCĐĐT hoàn thành hồ sơ PC gửi về Sở GD-ĐT.

-Dự đổi mới sinh hoạt chuyên môn (môn Toán) tại Hướng Hoá.Thanh tra chuyên đề ( 2 đơn vị )

3. THCS

- Chỉ đạo các trương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới.

- Cùng với bộ phận Tổ chức cán bộ, tổ chức các lớp học tập quán triệt nhiệm vụ năm học cho toàn bộ CBGC, NV các trường

- Xây dựng kế hoạch năm học đối với bậc học.

- Tham mưu các văn bản chỉ đạo hướng dẫn Nhiệm vụ năm học của bậc học

- Chỉ đạo các trường khai giảng năm học theo đúng quy định

- Hội Nghị triển khai nhiệm vụ bậc học và HN Hội đồng bộ môn

- Tham gia, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch của các trường

- Hoàn thành hồ sơ trường chuẩn trình Sở GD&ĐT kiểm tra trường THCS Triệu Đại

- Hoàn thành đề án phổ cập bậc Trung học trình UBND huyện

- Chỉ đạo các trường cập nhật, xử lý số liệu phổ cập

4. KHTH

- Báo cáo tình hình CSVC, số lượng học sinh cho SGD

- Rà soát, nắm số lượng học sinh tuyển sinh lớp 1, lớp 6

- Hướng dẫn các đơn vị báo cáo đầu năm theo biểu mẫu của Bộ

5. TÀI VỤ:

- Hoàn thành việc sửa chửa sân bãi cơ quan;

-Kiểm tra công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2014(15 trường); thẩm định quyết toán 2013 các trường còn lại;

- Làm việc phòng Tài chính-Kế hoạch bổ sung quỹ lương,BHXH năm 2014 (các trường còn thiếu;

- Lập dự toán Ngân sách 2015( Toàn ngành và cơ quan).

6. THI ĐUA

- Tập huấn công tác thi đua.

- Hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2014-2015

7. SÁCH THIẾT BỊ:

-Nhận và cấp phát văn phòng phẩm;

-Tổng hợp sách ủng hộ thư viện trường học báo cáo Sở GD

-Phân bổ văn phòng phẩm;

-Cấp phát sách và đồ dùng dạy học cho các đơn vị trường TH, THCS

8. TỔ CHỨC CÁN BỘ:

Điều động dôi dư từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Bổ nhiệm cán bộ Quản lý cho các trường còn thiếu: THCS N.B. Khiêm, THCS Triệu Long, TH và THCS Triệu Thượng, TH số 2 Triệu Phước.

Thực hiện tốt luân chuyển giáo viên vùng khó.

Tiếp nhận giáo viên ngoài huyện, ngoài tỉnh.

Hoàn thành việc giao chỉ tiêu biên chế năm học của UBND huyện.

Kiểm tra, rà soát đội ngũ sau khai giảng.

Làm tờ trình xin bổ sung biên chế giáo viên mầm non.

9. ĐỘI:

- Phối hợp huyện đoàn tổ chức Tổng kết công tác Đội

- Kiểm tra công tác đội đầu năm.

- Tổng hợp đăng ký báo Đội năm học 2014-2015

- Chỉ đạo các Liên đội khai giảng, Đại hội Liên đội: Dự ít nhất 5 Liên đội Đại hội(của 5 cụm): Yêu cầu các Cụm trưởng báo lịch cho Đ/c Kim Ánh biết để dự.

10. CÔNG ĐOÀN NGÀNH: Tiến hành tổng kết năm học và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2014 2015, hướng dẫn các công đoàn cơ sở phát động thi đua,