KẾ HOẠCH THÁNG 11/2014

 A.               PHẦN CHUNG:

- Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2015. Rà soát, cân đối các nguồn vốn ngân sách năm 2014.

- Tổ chức đánh giá ngoài một số trường học.

- Tổ chức Hội thảo xây dựng môi trường an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- Trực báo các ngành học, cấp học.

- Kiểm tra một số hoạt động các đơn vị, trường học.

- Kiểm tra công tác chỉ đạo hoạt động dạy học và thực hiện quychế chuyên môn và dự giờ GV.

- Dự kiến tổ chức thi HSG văn hóa lớp 9.

- Thẩm định GV tham gia thi GVDG cấp tỉnh (Theo công văn hướng dẫn).

- Kiểm tra công tác PC GDTHĐĐT, PCGDTHCS và PCGDTrH.

- Tham gia Hội nghị trực báo ngành học.

- Thực hiện các chuyên đề dạy học cấp huyện.

- Dự đổi mới sinh hoạt chuyên môn (môn Tiếng Việt) tại ĐaKrông.

- Sở GD-ĐT kiểm tra công nhận lại trường chuẩn quốc gia.

- Dự chuyên đề và kiểm tra tiến độ tại các trường thực hiện Dự án GPE-VNEN, SEQAP.

- Họp hiệu trưởng định kỳ ( thông báo sau)

- Tập huấn SEQAP

- Họp Hội đồng bộ môn văn hoá cấp học của tỉnh.

-Chỉ đạo thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ trong các cơ sở GDMN”.

- Báo cáo sơ kết thi đua kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

B.   PHẦN CỤ THỂ:

 

1.     MẦM NON:

- Trực báo chuyên môn tại Sở

- Họp định kì.

-Tổ chức hội thảo, rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN.

- Chỉ đạo thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ trong các cơ sở GDMN”.

- Chỉ đạo thi GVDG cấp trường.

- Chỉ đạo xây dựng CQG MN Triệu Thuận.

2.                 TIỂU HỌC

         -Tiếp tục triển khai các nội dung tập huấn theo kế hoạch đã được LĐ phê duyệt.

         -Hội nghị CBQL bậc học tại số 2 Triệu Phước..

         -Kiểm tra dạy học 6 đơn vị. ( dạy học Tiếng Anh; Tiếng Việt lớp 1-CGD; dạy học VNEN, SEQAP, khác )

         -Hoàn thành danh sách đăng ký kiểm tra chuẩn quốc gia báo cáo với Sở GD-ĐT.

3.                 THCS

-Tiếp tục kiểm tra công tác chuyên môn; thẩm định GVDG;

-Kiểm tra tiến độ công tác trường chuẩn quốc gia;

-Hội nghị Hiệu trưởng bậc học;

-Tổ chức chuyên đề cấp huyện môn tiếng Anh và môn Hóa

-Tập huấn cho tất cả CBQL-GV V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học.

4.                 KHTH:

·         Báo cáo tháng thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11.

·         Báo cáo định kỳ cho UB và Sở.

·         Hướng dẫn cơ sở báo cáo hệ thống quản lý online giữa năm.

5.                 TÀI VỤ6.                 TCCB:

·         Kiểm tra rà soát biên chế sự nghiệp giáo dục đi cung với đoàn phòng Nội vụ.

·         Tiếp nhận giáo viên ngoại huyện, ngoại tỉnh chuyển đến.

·         Làm việc với địa phương về công tác bổ nhiệm các xã: Triệu Long, Triệu Đông, Triệu Độ.

·         Nhận hồ sơ nâng lương, nâng % thâm niên đến tháng 11 năm 2014.

·         Hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch.

·         Lập danh cho đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị kèm tờ trình gửi Huyện ủy xin mở lớp.

7.                 SÁCH THIẾT BỊ:

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng hồ sơ và phòng bộ môn đạt chuẩn của THCS: Triệu Trạch, Triệu Thuận, Triệu Phước; Riêng trường THCS Triệu Đại (Thư viện);

 

8.                 THI ĐUA:

 

9.                 ĐỘI TNTP:

Chỉ đạo trực báo Đội cụm 1,2,3,.

Hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN.

Phối hợp Hội đồng đội huyện kiểm tra công tác Đội 1 số đơn vị.

 

11.            CÔNG ĐOÀN NGÀNH:

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11; Thi đua dạy tốt, học tốt.

Tổ chức thăm hỏi các CB-GV bệnh nặng.

Quy hoạch CB công đoàn.