KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2014

 

A/ PHẦN CHUNG:

- Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Tham gia hội nghị phổ biến pháp luật do SGD tổ chức

- Kiểm tra hồ sơ đánh giá ngoài một số trường học.

- Thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh.

- Tỉnh Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục trung học.

- Kiểm tra công tác triển khai thực hiện "điểm nhấn".

- Kiểm tra một số hoạt động các đơn vị, trường học.

- Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ học kì 1; Kiểm tra một số TTHTCĐ

- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra học kỳ 1 đề chung của Sở và của Phòng ( Bậc THCS ).

- Chỉ đạo và tham gia bồi dưỡng HSG văn hóa cấp tỉnh.

- Tổ chức bồi dưỡng HSG văn hóa lớp 9 theo kế hoạch.

- Kiểm tra điểm nhấn.

- Thực hiện các chuyên đề dạy học cấp huyện.

- Chỉ đạo, ôn tập và kiểm tra HKI theo đề chung của Phòng GD-ĐT ( THCS ).

 

- Thanh tra chuyên đề:  2 chuyên đề/ 4 đơn vị.

- Kiểm tra các trường thực hiện chương trình SEQAP, VNEN.

- Hoàn thành tập huấn, báo cáo SEQAP đúng quy định.

-Tham dự tập huấn cho CBQL theo Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ MN”

-Tổ chức hội thảo, rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN.

-Hoàn thiện HS đề nghị Đánh giá ngoài.

- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 12 về Văn phòng sở.

B/ PHẦN CỤ THỂ:

 

-Hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

-Kiểm tra chuyên đề.

-Tham dự tập huấn cho CBQL theo Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ MN”

-Tổ chức hội thảo, rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN.

-Kiểm tra công tác phổ cập cho trẻ 5 tuổi.

-Hoàn thiện HS đề nghị Đánh giá ngoài.

-Họp định kỳ và hội thảo chuyên đề  (Tại cụm 3)

 1. TIỂU HỌC

         -Hoàn thành tập huấn SEQAP, báo cáo việc tổ chức tập huấn đúng thời gian quy định.

         -Báo cáo số liệu dạy học cả ngày, 2 nguồn Quỹ theo mẫu gửi Sở.

         -Kiểm tra dạy và học 4 đơn vị.

 1. THCS

 • Tổ chức thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện;

 • Thi HSG văn hóa lớp 9 đợt 2;

 • Kiểm tra công tác phổ cập các xã và đón đoàn kiểm tra phổ cập cấp tỉnh;

 • Thẩm định đề tà sáng tạo khoa học;

 • Thi GVDG cấp tỉnh;

 • Tập huấn cho tất cả CBQL-GV V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học;

 • Tổ chức chuyên đề cấp huyện;

 • Kiểm tra tiến độ trường chuẩn quốc gia;

 • Chỉ đạo ôn tập chuẩn bị thi học kỳ I

 1. KHTH:

 • Hướng dẫn cập nhật báo cáo phần mềm thống kê quản lý online: Hoàn thành báo cáo trước 25/12/2014

 • Báo cáo biểu mẫu giữa năm về SGD-ĐT

 • Báo cáo định kỳ tháng 12 cho VP UB, Sở

 1. TÀI VỤ
 
 1. TCCB:


     -Bố trí tiếp nhận giáo viên ngoại huyện, ngoại tỉnh về.

     -Hoàn thành việc đánh giá cán bộ, giáo viên toàn ngành.

     -Hoàn thành hồ sơ nâng lương quý 3. Nhận hồ sơ nâng lương trước thời hạn 6 tháng cối năm.

     -Nộp dữ liệu PMIS

     -Lập dánh sách cử cán bộ đi học quản lý nhà nước.

     -Hoàn thành hồ sơ quy hoạch chuyển UBND huyện.

     -Phối hợp với phòng nội vụ xét tuyển giáo viên mầm non.

     -Kiểm tra toàn diện 01 đơn vị.

 1. SÁCH THIẾT BỊ:

Đề nghị sở GD & ĐT thẩm định phòng bộ môn THCS Triệu Trạch

Tiếp tục xây dựng các phòng bộ môn của  các đơn vị

 1. THI ĐUA:

Tập hợp đề cương SKKN

 1. ĐỘI TNTP:

 • Chỉ đạo các Liên đội phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

 • Phối hợp Hội đồng đội huyện kiểm tra công tác đội 4-5 đơn vị

 • Trực báo công tác đội tại TH số 2 Triệu Hòa

 1. CÔNG ĐOÀN NGÀNH: Tiến hành hướng dẫn sơ kết học kì 1.


 
 1. KHÁC: