KẾ HOẠCH THÁNG 03/2015

 

- Trực báo các ngành học, cấp học (Theo KH của Sơ GD&ĐT).

- Đại hội chi bộ Phòng GD&ĐT nhiệm kỳ 2015-2017

- Chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Đoàn 26/3 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

- Tổ chức đánh giá ngoài một số trường học: Tham mưu Sở đánh giá các đơn vị đã nộp hồ sơ.

- Hội thi TDTT cấp huyện.

- Dự kiến KH triển khai công tác tuyển sinh và bồi dưỡng hè năm 2015.

- Tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên THCS ở một số trường học: THCS NBK, Triệu Giang

- Thi HSG văn hóa lớp 9.

- Thi GV TPT Đội giỏi cấp huyện

- Thi IOE, Violympic cấp tỉnh.

- Kiểm tra một số hoạt động các đơn vị, trường học.

- Tham gia và thực hiện các chuyên đề dạy học cấp tỉnh, cấp cụm, cấp huyện.

- Thi thể thao học đường cấp tỉnh.

- Thi HSG nghề lớp 8 cấp huyện.

- Kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn và dự giờ GV.

- Kiểm tra trường chuẩn quốc gia: MN Lăng, Đông, THCS Trạch, Phước, TH số 1 Độ.  

-  Thi GVDG, GV Chủ Nhiệm giỏi TH cấp huyện.

- Chỉ đạo tổ chức các sân chơi cho trẻ nhân dịp 26/3.

- Kiểm tra chuyên đề:  2 chuyên đề/ 4 đơn vị.

-Tổ chức Hội thi “Nhịp điệu tuổi thơ” cấp trường

-Chỉ đạo xây dựng chuẩn Quốc gia MN Triệu Đông, MN Triệu Thuận. Hoàn thiện hồ sơ gửi UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra kỷ thuật MN Triệu Lăng.

- Kiểm tra PC, hoàn thiện hồ sơ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.