KẾ HOẠCH THÁNG 5 / 2015

 A.   PHẦN CHUNG:

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ.

- Dự  Hội nghị tuyển sinh các lớp đầu cấp.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2015.

- Chỉ đạo Xét tốt nghiệp THCS.

- Các đơn vị, trường học tổng kết năm học.

- Báo cáo công tác TĐ-KT về Sở.

- Tham gia Hội thi "Nhịp điệu tuổi thơ" cấp tỉnh.

- Kiểm tra một số hoạt động các đơn vị, trường học.

- Đón đoàn Kiểm tra công tác phổ cập GDMN 5 tuổi của tỉnh.

- Kiểm tra kết quả thực hiện "điểm nhấn".

- Kiểm tra công tác thi đua năm học.

- Chỉ đạo ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ II đề chung.

- Kiểm tra trường chuẩn quốc gia THCS Triệu Thuận, THCS Triệu Phước có kế hoạch trình Sở kiểm tra.

- Kiểm tra công tác thi đua, Kiểm tra điểm nhấn; Kiểm tra một số TTHTCĐ;

- Các trường xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

- Kiểm tra thi đua các truờng còn lại.

- Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 về Sở (trước 30/5).

B. PHẦN CỤ THỂ:

 

1.     MẦM NON:

-Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ.

- Kiểm tra, thẩm định công nhận các đơn vị đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

-Đón đoàn kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh về kiểm tra, công nhận các đơn vị đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi và CQG MN Triệu Lăng.

-Kiểm tra công tác thi đua cuối năm học.     

-Báo cáo tổng kết năm học, thống kê cuối năm, công tác thi đua của cá nhân và tập thể 2014-2015.

-Tham gia hội thi “ Nhịp điệu tuổi thơ” cấp tỉnh;

-Chỉ đạo tổng kết năm học 2014-2015 các trường học và Quốc tế thiếu nhi 1.6.

2. TIỂU HỌC:

-Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học theo quy định của Thông tư 30.

-Kiểm tra thi đua cuối năm.

-Chỉ đạo cập nhật dữ liệu Online trên hệ thống đúng thời gian quy định.

-Báo cáo các biểu số liệu theo mẫu về Sở GD-ĐT.

3. THCS

Chỉ đạo sao in đề thi học kỳ 2 của Sở và Phòng chức

Chỉ đạo và  Kiểm tra thi HK2

Chỉ đạo xét TNTHCS

Hoàn thành các báo cáo theo quy định

4. KHTH:

Chuẩn  bị Hướng dẫn tổng kết.

Báo cáo định kỳ tháng.

Báo cáo biểu mẫu cuối năm

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đầu cấp

5. TCCB:

Làm việc với ban tổ chức huyện ủy về việc mở lớp TCLL chính trị

Giải quyết hồ sơ nâng lương thương xuyên, nâng lương trước thời hạn

6. TÀI VỤ:

 

7. SÁCH THIẾT BỊ:

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các phòng học Bộ môn, Phòng thực hành tại THCS Thuận,Phước

8. ĐỘI TNTP:

Chỉ đạo các Liên đội phát động phong trào thi đua mừng sinh nhật Bác.

Kiểm tra việc tổ chức Công nhận Chuyên hiệu đội vên tại các Liên đội.

Hướng dẫn, kiểm tra công tác  thi đua cuối năm

9. THI ĐUA:

Hướng dẫn, nhận Hồ sơ thi đua cơ sở.

Báo cáo công tác thi đua về Sở GD

10. CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC:

Hướng dẫn thi đua Công đoàn 

Tổng hợp khen thưởng Giỏi việc nước, đảm việc nhà.