KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2015

 A. PHẦN CHUNG:

- Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Học kì I các cấp học;

- Hướng dẫn ôn tập Học kì I;

- Tham gia Hội thi ứng dụng CNTT giỏi vào đổi mới phương pháp dạy học cấp THCS;

- Khảo sát năng lực chuyên môn giáo viên Tiểu học; Tham gia thi GCCN giỏi cấp tỉnh.

- Tổ chức Hội thi vẻ tranh và Rung chuông vàng tại THCS Triệu Trung (có sự tham gia của các trường 6 xã dự án).

- Hoàn thành Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở và cấp huyện;

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt nam (22/12);

- Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 642 của UBND tỉnh về việc xây dựng XHHT;

- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 12.

B. PHẦN CỤ THỂ:

 

1.     MẦM NON.

·         Tổ chức Hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp huyện.

·         Tổ chức chuyên đề độ tuổi Mẫu giáo cấp huyện và họp hiệu trưởng.

·         Kiểm tra chuyên đề 2 đơn vị.

·         Đón đoàn Đánh giá ngoài MN Triệu Tài.

·         Chỉ đạo cập nhật phần mềm Kiểm định.

·         Chỉ đạo các hoạt động chào mừng ngày TLQĐ Nhân dân VN 22/12

 

2. TIỂU HỌC

-Chuẩn bị điều kiện, tổ chức kiểm tra năng lực GV theo đề của Sở GD-ĐT vào 2 ngày 17,18/12/2015 tại thị trấn Ái Tử.

-Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm VNEN tại Triệu Trung.( 30/12/2015 )

-Tổ chức Hội nghị CBQL định kỳ tại Số 1 Triệu Trạch vào ngày: ( 22/12/2015 )

-Cùng đ/c Kim Ánh phối hợp tổ chức sân chơi rung chuông vàng cho học sinh 6 trường THCS tại THCS Triệu Trung vào ngày 16/11/2015.

3. THCS

-Tổ chức thi HSGVH đợt 2 (dự kiến ngày 03/12/2015)

-Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức rà soát chương trình; tổ chức dạy bù, …; Chỉ đạo ôn tập kiểm tra HKI

-Chuẩn bị công tác ra đề thi, in sao đề thi HKI

-Kiểm tra hoạt động dạy và học tại các cơ sở trường học

-Kiểm tra, đôn đốc công tác bồi dưỡng học sinh dự thi hùng biện Tiếng Anh; công tác nghiên cứu khoa học. Chuẩn bị kế hoạch, tham mưu với lãnh đạo tổ chức thẩm định học sinh dự thi hùng biện tiếng Anh và đề tài khoa học dự thi cấp tỉnh

- Kiểm tra các cụm tổ chức HKPĐ cấp cụm. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức HKPĐ cấp huyện

- Nếu Bộ mở phần mềm phổ cập, tham mưu với Lãnh đạo kiểm tra công

tác PC năm 2015

 

4. TÀI VỤ:

·         Rà soát, giải ngân tồn đọng cuối năm.

·         Hoàn thiện phân bổ ngân sách còn thiếu cho các đơn vị.

5. TCCB

-Kiểm tra Toàn diện 02 đơn vị (Dự kiến Thị trấn Ái Tử, xã Triệu Long)

-Rà soát lại biên chế đội ngũ.

-Triển khai việc Kê khai minh bạch tài sản, đánh giá công chức, viên chức năm 2015.

-Lấy phiếu tính nhiệm một số đơn vị.

-Triển khai hướng dẫn việc ký hợp đồng cho giáo viên mầm non, nhân viên dinh dưỡng.

 

6. KHTH:

·         Hướng dẫn báo cáo giữa năm: Theo biểu mẫu của Bộ

·         Cập nhật phần mềm thống kê online.

7. SÁCH-T BỊ

Tiếp tục xây dựng các phòng bộ môn TH Triệu Thành

 

8. ĐỘI TNTP:

·         Chỉ đạo Hội thi Vẻ trang, Rung chuông vàng của 6 xã dự án.

·         Chỉ đạo Ngoại khóa chủ đề Ngày thành lập QĐNDVN

 

9. THI ĐUA:

 

 

10. CÔNG ĐOÀN NGÀNH:

Hướng dẫn các đơn vị sơ kết hoạt động học kỳ 1 và sơ kết nửa nhiệm kỳ.

tổ chức trực báo cụm triển khai một số nhiệm vụ học kỳ 2 và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn cơ sở.