KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2016

 A.   PHẦN CHUNG:

- Sơ kết học kỳ 1 năm học 2015-2016 (tại Hội trường Phòng PD&ĐT) ngày 02.02.2016 nhằm ngày 24 tết.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2);

- Tổ chức khảo sát năng lực giáo viên Mầm non;

- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh;

- Tham gia Thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh;

- Thi nghiên cứu KH&KT cấp tỉnh (trong HS);

- Tổ chức Tết Nguyên đán;

- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 2.

B. PHẦN CỤ THỂ

1. MẦM NON.

-Chuẩn bị các nội dung khảo sát chất lượng giáo viên vào ngày  28/2

-Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

-Nắm tình hình sau tết AL

-Kiểm tra chuyên đề 2 đơn vị, kiểm tra đột xuất 2 đơn vị

-Chỉ đạo 3 đơn vị T Phước, T Sơn, T Vân hoàn thành hồ sơ ĐGN gửi Sở.

-Hội thảo chuyên đề về lĩnh vực PTTM

2. TIỂU HỌC

-Chỉ đạo 3 đơn vị mới tham gia Mô hình trường học mới & tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm VNEN tại Triệu Thành theo quy định.

-Kiểm tra đột xuất 4 đơn vị về việc đổi mới phương pháp &đánh giá theo TT30.

-Chỉ đạo xây dựng chuẩn quốc gia ( Triệu Thành, số 1 Triệu An )

3. THCS

-         Tổ chức VĐV các trường tham gia HKPĐ cấp tỉnh.

-         Kiểm tra công tác xây dựng lại trường chuẩn quốc gia (THCS Triệu An, THCS Triệu Vân).

-         Kiểm tra đột xuất một số trường.

-         Tham gia Hội thi xây dựng chuyên đề tích hợp, chuyên đề liên môn cấp tỉnh.

-         Thực hiện các chuyên đề dạy học cấp tỉnh, cấp cụm.

-         Kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn và dự giờ GV.

-         Thi hùng biện tiếng Anh (OTE) cấp Tỉnh.

4. TÀI VỤ:

-   - Tổng hợp quyết toán 2015.

5. TCCB

-Bàn giao công tác quản lý: THCS Triệu Thành.

-Lấy phiếu tín nhiệm một số đơn vị.

-Rà soát lại biên chế đội ngũ.

-Báo cáo dữ liệu PMIS nộp sở

-Giải quyết hồ sơ hưu, chế độ chính sách cho giáo viên

-Kiểm tra toàn diện 01 xã.

6. KHTH:

-         Chuẩn bị tài liệu cho Sơ kết học kỳ 1.

-         Nắm tình hình tết của cơ sở.

-         Báo cáo Tết nguyên đán cho Huyện, SGD.

7. SÁCH-T BỊ

 

 

8. ĐỘI TNTP:

-         Chỉ đạo các Liên đội tổ chức cho HS nghỉ tết an toàn.

-         Phối hợp hội đồng đội huyện Sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi HK 1 năm học 2015-2016

-         Kiểm tra công tác đội một số đơn vị

9. THI ĐUA:

-          

 

10. CÔNG ĐOÀN NGÀNH:

-         Hướng dẫn sơ kết hoạt động HKI, triển khai hoạt động học kỳ 2; triển khai hội thi thể thao bóng chuyền nữ toàn công đoàn với chủ đề: “ Kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 08.3; Ngày khởi nghĩa hai Bà Trưng”