Lịch tuần từ 2/10/2017 đến 7/10/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Thành phần tham gia  Địa điểm
Thứ Hai                   2/10

-Chào cờ đầu tháng 

- 14h: Làm việc với kế toán trường học 

-14h: Họp tại UBND 

- Toàn cơ quan 

- Lãnh đạo, tài vụ

-Lãnh đạo

 

Thứ Ba                   3/10  -14h: Tham gia kiểm tra quy chế dân chủ THCS Triệu Trung   - Đ/c Phong   
Thứ Tư                   4/10

 -8h: Họp NTM xã Triệu Giang 

-14h: Tham gia kiểm tra quy chế dân chủ Mầm Non Triệu Phước 

 - Lãnh đạo 

-Lãnh đạo 

 
Thứ Năm                   5/10

 -8h: Tổ chức " Tuần lễ HTSĐ " tại THCS Triệu Trạch 

-8h: Chuyên đề MT cấp huyện tại TH Số 2 Triệu An 

- 7H30: Dự ĐHTĐQT tại NVHTT

-9h30: Bàn giao THCS Triệu Lăng. 

-14h: Tham gia đoàn kiểm tra quy chế dân chủ TH Số 1 Triệu Long 

 - Lãnh đạo, PT địa bàn 

- Đ/c Phước, Đ/c Ánh 

-Lãnh đạo

- Lãnh đạo, TCCB, TV 

-Lãnh đạo 

 
Thứ Sáu                   6/10

 - Họp Hiệu trưởng MN

-14h: " Thắp sáng ước mơ" tại THCS Triệu Đại 

 -Lãnh đạo, MN 

- Đ/c Phước, đ/c Ánh 

 
Thứ Bảy                   7/10  -Đón đoàn khảo sát sách Tiếng anh thí điểm của Bộ GD&ĐT.   - Lãnh đạo, đ/c Tự   
Chủ Nhật