Lịch tuần từ 16/10 đến 21/10/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Thành phần tham gia  Địa điểm
Thứ Hai                   16/10  -8h: Hội ý cơ quan  Toàn cơ quan   
Thứ Ba                   17/10

-7h30: Đón đoàn kiểm tra Sở Nội Vụ 

-8h: Dự tập huấn tại trường CĐSP

-7h: Tập huấn Thi đua 

Lãnh đạo, TCCB 

Đ/c Thịa, Đ/c Tự

Đ/c Ánh  

 
Thứ Tư                   18/10

-8h: Tập huấn Phổ cập XMC 

-7h: Chuyên đề cấp Tỉnh tại Cam Lộ 

-14h: Hội nghị Hiệu trưởng THCS 

-14h: Chuyên đề tại Số 1 Triệu Trạch 

LĐ, CV, GV 

Đ/c Ánh 

LĐ, Các bộ phận 

Đ/c Ánh 

 
Thứ Năm                   19/10

 -7h30: Hội nghị trường chuẩn tại MN Triệu Sơn 

-7h30: Tập huấn Thư viện 

-14h: Họp UBND huyện 

-15h: Dự công tác TCCB

LĐ, TCCB, TV, đ/c Phong, đ/c Bảy

Đ/c Thịa, đ/c Linh  

đ/c Hòa, đ/c Phong 

LĐ,TCCB 

 
Thứ Sáu                   20/10      
Thứ Bảy                   21/10      
Chủ Nhật