LỊCH TUẦN TỪ 23/10 ĐẾN 28/10/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Thành Phần Tham Gia  Địa điểm
Thứ Hai                   23/10

- Hội ý cơ quan 

Toàn cơ quan   
Thứ Ba                   24/10

- Kiểm tra Phổ cập 

-8h: Họp UBND 

-Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

 

Lãnh đạo, MN, TH, THCS 

Lãnh đạo

Đ/c Tự

 

 
Thứ Tư                   25/10

- Kiểm tra Phổ cập

-Hội thảo vì sự tiến bộ của Phụ Nữ tại SGD 

Lãnh đạo, MN, TH, THCS 

Đ/c Phước 

 
Thứ Năm                   26/10  -14h: Họp cơ quan   Toàn cơ quan   
Thứ Sáu                   27/10  -8h: Họp đánh giá KT tại Phòng Nội Vụ  Lãnh đạo  
Thứ Bảy                   28/10      
Chủ Nhật