Lịch tuần từ ngày 3/7/2017 đến ngày 8/7/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai 3/7

-7h: Chào cờ

- 8h: Hội ý đầu tuần 

-Đi cơ sở

 

 

 

-LĐ

 

 

 
Thứ Ba 4/7      
Thứ Tư 5/7      
Thứ Năm 6/7

 -8h: Họp tại phòng Nội vụ

-14h30: Hội nghị Kế toán 

 - LĐ

-Bộ phận Tài vụ

 
Thứ Sáu 7/7 -7h30: Đại hội ĐTNCS HCM -Đ/c Phước   - Nhà VHTT huyện
Thứ Bảy  8/7      
Chủ Nhật