Lịch tuần từ ngày 10/7/2017 đến 15/7/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai 10/7  - Hội ý cơ quan    
Thứ Ba 11/7

-Tài vụ đi cơ sở(4 ngày)

-Họp UB huyện

   
Thứ Tư 12/7 

- Họp huyện ủy

-Dự phát học bổng 

-Huyện ủy viên

-Đ/c Phước 

 
Thứ Năm 13/7

 - Đi cơ sở

-Dự tập quân sự tại Triệu Thượng

 -LĐ  
Thứ Sáu 14/7

- 7h15: Dự khai mạc hội thi "Tin học trẻ"

-16h: Bế mạc hội thi "Tin học trẻ"

-14h: Họp Thi đua khen thưởng 

-Đ/c Phước THPT Đông Hà 
Thứ Bảy 15/7       
Chủ Nhật