Lịch tuần từ ngày 24/7/2017 đến 29/7/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai 24/7

-8h: Dự tập huấn tại KS Hữu nghị

-16h: Đi Triệu Trạch 

đ/c Phước, đ/c Ánh 

đ/c Thịa 

 
Thứ Ba 25/7

-7h30: Dự biểu dương người có công

- Họp HĐBM tiểu học tại Sở GD 

-14h: Đi Trấm 

đ/c Thịa

đ/c Phước, đ/c Ánh 

đ/c Thịa

 
Thứ Tư 26/7

-7h30: TK công tác phòng chống thiên tai 2016 tại NVH huyện

-7h30: Tập huấn Đo lường chất lượng tại phòng TCKH

-13h: Dự KN 70 năm ngày TBLS Triệu Thuận

đ/c Hòa 

đ/c Hòa 

 
Thứ Năm 27/7 - 7h: Viếng nghĩa trang  Toàn cơ quan  
Thứ Sáu 28/7      
Thứ Bảy 29/7      
Chủ Nhật