LỊCH TUẦN TỪ 14/8 ĐẾN 19/8/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Thành phần tham gia  Địa điểm
Thứ Hai                   14/8

- 7h:Hội ý cơ quan 

- 15h: Bàn giao Hiệu trưởng tại TH Triệu Thượng 

-14h: Hội nghị mô hình trường học mới 

 

Toàn cơ quan

Lãnh đạo, tài vụ, TCCB

Lãnh đạo, THCS

 

Phòng họp cơ quan

 

 

 Tại SGD&ĐT 

 

Thứ Ba                   15/8

 -7h: Học Nghị quyết TW5

- 7h: Làm việc với MN, PTCS Trấm 

-14h: Họp BTC cuộc thi " Tìm hiểu Việt- Lào" 

 

 

Toàn cơ quan

Lãnh đạo, tài vụ, TCCB

Lãnh đạo 

 

 

Tại hội trường Phòng TC-KH

 

Tại Phòng họp BTV Huyện ủy 

 

 

Thứ Tư                   16/8

 -7h: Tổng kết tại SGD&ĐT 

-Tập huấn tại SGD&ĐT

Lãnh đạo

Mầm non (đ/c Bảy)

 Tại SGD&ĐT 

  Tại SGD&ĐT 

Thứ Năm                   17/8

 -7h: Hội nghị Quán triệt công tác ngân sách trường học 

 

-14h: Bàn giao Hiệu trưởng THCS Triệu Lăng 

-Tập huấn tại SGD&ĐT

Lãnh đạo, tài vụ

 

Lãnh đạo, tài vụ, TCCB

Mầm non (đ/c Bảy)

 

 

 

 

 

Tại SGD&ĐT 

Thứ Sáu                   18/8

 -7h: Làm việc với Phòng nội vụ. 

-8h: Khánh thành trường TH Triệu Trung khu vực đạo đầu. 

-Tập huấn tại SGD&ĐT

-14h: Hội nghị bậc học TH

TCCB

đ/c Thịa 

Mầm non (đ/c Bảy) 

Tiểu học

 

 

Tại SGD&ĐT 

 

Thứ Bảy 19/8      
Chủ Nhật