Lịch tuần từ 28/8 đến 1/9/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Thành phần tham gia  Địa điểm
Thứ Hai                   28/8

-8h: Hội ý cơ quan 

- 14h: Khảo sát cơ sở 

Toàn cơ quan 

Lãnh đạo 

Hội trường PGD&ĐT 

 

Thứ Ba                   29/8 - Đi công tác T Học Triệu Lăng, và các trường có kinh phí đầu tư sữa chữa hè.  Đ/c Nam   
Thứ Tư                   30/8

- 7h: Dự Hội nghị GD xã Triệu Thành 

- 7h: Dự Hội nghị GD xã Triệu Long 

- 8h: Họp BCĐ ĐH TDTT tại Phòng TCKH 

-14h: Dự Hội nghị GD xã Triệu Ái 

Lãnh đạo 

Đ/c Phong 

 

 

 
Thứ Năm                   31/8

- 7h30: HNGD xã Triệu Giang 

-13h30: Dự HNGD Xã Triệu Lăng 

Lãnh đạo 

Lãnh đạo 

 
Thứ Sáu 1/9

 -7h: Viếng nghĩa trang 

-14h: HNGD xã Triệu Trạch 

-13h30: HNGD xã Triệu Đông, Triệu Sơn 

Toàn cơ quan 

Lãnh đạo 

 
Thứ Bảy        
Chủ Nhật