Chương trình công tác Đội 2013-2014 của Hội đồng đội tỉnh

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HĐĐ TỈNH QUẢNG TRỊ

***

Số:  39/CT - HĐĐ

 

Quảng Trị, ngày 21 tháng 8 năm 2013

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014

-----------

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Quảng Trị năm học 2013 - 2014 tập trung vào các nội dung sau:

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI về “Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng”, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội các cấp, đặc biệt là Hội đồng Đội cấp xã, phường.

2. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tạo sự chuyển biến về nội dung, phương thức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, cán bộ chỉ huy đội, đội viên, tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình rèn luyện Đội viên sửa đổi, công tác phụ trách Nhi đồng...

3. Tiếp tục triển khai các phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong thời kỳ mới, phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam”, phát động trong thiếu nhi các phong trào hướng về Biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Quảng Trị  thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với việc tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực”.

4. Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và định hướng giá trị cho thiếu nhi.

5. Tích cực phối hợp khai thác nguồn lực, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; phối hợp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền dành biên chế cán bộ, quy hoạch đất và đầu tư kinh phí xây dựng, sữa chữa và nâng cấp Nhà thiếu nhi, các điểm vui chơi công cộng.

II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

                   “Thiếu nhi Quảng Trị

                    Vâng lời Bác dạy

                    Thân thiện yêu thương

                    Giúp bạn đến trường

                     Làm nghìn việc tốt”    

III. NỘI DUNG

1. Chương trình “Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh”

a. Mục đích: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi thông qua các phong trào, các cuộc vận động của Đội; tạo môi trường thuận lợi cho thiếu nhi có tâm hồn trong sáng, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

b. Nội dung và giải pháp:

- Tuyên truyền, giáo dục trong thiếu nhi hiểu biết lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; phát động trong thiếu nhi phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam” thông qua nhiều hình thức sinh hoạt, hấp dẫn như các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, lịch sử của quê hương, hội diễn văn nghệ, nghe nói chuyện truyền thống, hội trại truyền thống, các hoạt động về nguồn... Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ như phong trào thi đua “Chào mừng chiên thắng Điện Biên Phủ”, phấn đấu dành danh hiệu “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên – Cháu ngoan Bác Hồ”, “Cuộc hành quân theo bước những người anh hùng”, hành trình về với Điện Biên lịch sử....

- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Áo lụa  tặng bà”...Hướng dẫn thiếu nhi tích cực tham gia công tác Trần Quốc Toản, nâng cao hiệu quả việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong thời kỳ mới và phong trào “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền Biển đảo Việt Nam. Phát động phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam” để thiếu nhi toàn tỉnh có những hành động, việc làm cụ thể hướng về Biển đảo như tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Trường Sa, Hoàng Sa trong trái tim em” khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Biển đảo Việt Nam, cuộc thi viết “Thư gửi Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu”, hay tổ chức cuộc hành trình “Vì biển đảo thân yêu” cho thiếu nhi...

- Tiếp tục hướng dẫn cho thiếu nhi thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Quảng Trị thi đua  thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Quảng Trị”... Triển khai đồng bộ và có hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt” trong giai đoạn mới phù hợp với từng đối tượng thiếu nhi và từng địa phương, đơn vị. Chú trọng việc giáo dục thiếu nhi thông qua hình thức nêu gương, tăng cường tuyên truyền những tấm gương “Người tốt – Việc tốt” trong thiếu nhi, những tấm gương “Dũng cảm cứu bạn”, tấm gương nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, tấm gương vượt khó vươn lên học giỏi...

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X về “Tăng cường giáo dục, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2017”, phát động trong thiếu nhi hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng...

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về xây dựng ý thức đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi; về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của thiếu nhi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có hình thức và phương pháp giáo dục phù hợp đối với đối tượng thiếu nhi chậm tiến, thiếu nhi vi phạm pháp luật.

- Tùy theo điều kiện cụ thể của mình các Liên đội có thể tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện” để giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi. Hàng tuần, dưới sự hướng dẫn của giáo viên – Tổng phụ trách Đội Ban Chỉ huy Liên đội phân công các Chi đội chuẩn bị các nội dung sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện”.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động bỗi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đáp ứng yêu cầu, thị hiếu nghệ thuật của các em thiếu nhi nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hóa, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp.

- Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đội, từng bước hiện đại hóa các nội dung, hình thức giáo dục của Đội thông qua các kênh thông tin như website, các mạng xã hội, các diễn đàn trao đổi thông tin.

2. Luyện rèn tri thức – Vững bước tương tai

a. Mục đích: Xây dựng môi trường học tập tích cực, có phương pháp, chủ động, khoa học; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua sôi nổi nhằm khuyến khích sự sáng tạo; từng bước trang bị cho các em nền tảng tri thức khoa học mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của xã hội; phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

b. Nội dung và giải pháp:

- Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi trong quá trình học tập và rèn luyện. Định hướng cho thiếu nhi ý thức “Học đều, học đủ, học chăm”, “Học” đi đôi với “Hành”, “Học thực chất-Thi nghiêm túc”, “Vượt khó học tốt”; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: “Hoa điểm tốt”, “Hoa điểm 10”, “Vở sạch chữ đẹp”, “Rèn nét chữ, luyện nết người”...

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị các kiến thức, kỷ năng đọc, định hướng xu hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Triển khai thực hiện chương trình “Kiến thức cho em” để xây dựng thư viện mẫu và trang bị 1000 tủ sách Măng non cho các Liên đội tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc thông qua hình thức huy động nguồn lực của xã hội và phát động trong thiếu nhi nghèo tại các vùng miền, khó khăn của cả nước.

- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực” đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; tổ chức cho các em tích cực tham gia cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn vượt khó”, “Giúp bạn tới trường- Hướng tới tương lai”; tích cực tham gia phòng chống bạo lực học đường.

- Phát huy hiệu quả các mô hình: “Bạn giúp bạn”, “Nhóm học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”,  phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt. Duy trì mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập: Câu lạc bộ “Toán học”, “Tin học”, “Ngoại ngữ”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”, “Nhà khoa học tương lai”...; đa dạng hóa hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thi, dã ngoại...

- Khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội..., tổ chức tốt và vận động các em tham gia có hiệu quả các cuộc thi “Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi”, “Tin học trẻ”...

- Sử dụng đúng mục đích và phát huy tốt các quỹ học bổng: “Vì bạn nghèo”, “Thiếu nhi nghèo vượt khó”, “Nuôi heo đất”...Vận động thiếu nhi tham gia các hoạt động tình nghĩa như: “Ngôi nhà tình bạn”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Vì bạn nghèo hiếu học”, “Tấm áo tặng bạn”, “Xe đạp giúp bạn đến trường”... Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

3. Vui khỏe an toàn- Học ngàn điều hay

a. Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi; giáo dục và rèn luyện cho các em kỹ năng thực hành xã hội, giúp các em hiễu rõ hơn những giá trí đạo đức truyền thống, trang bị kiến thức, rèn luyện phẩm chất, tình cảm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; tạo cho các em kỹ năng ứng xử tích cực, cần thiết để có cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và hiệu quả.

b. Nội dung và giải pháp:

- Tiếp tục triển khai, tổ chức nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như: chương trình “Học kỳ quân đội”,Học làm người có ích”, “Học từ thiên nhiên”, “Học từ làng nghề”, “Học từ dân gian”, “Kỳ học màu xanh”...Các chương trình này sẽ trang bị cho các em những kỹ năng sống, sự cảm quan về người khác, khám phá những nền văn hóa độc đáo, đồng thời rèn luyện cho các em ý thức kỹ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi em thiếu nhi. Khuyến khích các hình thức giao lưu, kết nghĩa giữa thiếu nhi nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo với thiếu nhi vùng đồng bằng, đô thị qua đó giúp các em có thêm kỹ năng, hiểu biết về cuộc sống, có sự chia sẽ, hỗ trợ thiết thực với bạn bè và cộng đồng. Tăng cường giáo dục kỹ năng tự bảo vệ mình, kỹ năng về giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đặc biệt là ý thức chấp hành luật lệ giao thông, phòng chống tai nạn đuối nước và bạo lực học đường cho thiếu nhi.

- Tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động “Vì màu xanh quê hương”, “Trường em xanh-sạch-đẹp”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”...xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực; động viên thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ gìn vệ sinh trường học, đường làng ngõ xóm, tham gia tu sữa, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

- Lồng ghép đưa nội dung giáo dục về văn hóa dân gian vào trong các hoạt động sinh hoạt của Đội trong trường học. Khuyến khích các em tham gia tìm hiểu và học các câu hò, điệu hát dân ca của địa phương góp phần giáo dục các em về truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hướng dẫn các em tham gia vào các trò chơi dân gian qua đó giúp các em rèn luyện thể chất, sự khéo léo, nhanh nhẹn hoạt bát, tạo sự hòa đồng, thân thiện, đoàn kết...

- Phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò...tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bỗi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi. Tổ chức trại sáng tác thơ văn tuổi học trò; duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ: “Quyền trẻ em”, “Những cây bút nhỏ tuổi”, câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ”, “Đội phát thanh măng non”, “Đội tuyên truyền măng non”... tạo môi trường cho thiếu nhi thể hiện, nói lên tiếng nói của chính các em trong các hoạt động Đội ở cơ sở.

- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, chuẩn hóa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 06 Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về “Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên nhi đồng”, tham mưu cơ chế chính sách; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi.

- Tổ chức, hướng dẫn các em thiếu nhi tham gia vào các hoạt động vui Tết Trung thu, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh vui tươi cho các em thiếu nhi. Khuyến khích các liên đội tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà cho các em thiếu nhi nghèo tại các khu công nghiệp, mái ấm tình thương, các trung tâm bảo trợ xã hội...qua đó giáo dục tinh thần tương thân, tương ái, biết chia sẻ, cảm thông với những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

- Phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng các văn bản, chính sách pháp luật, vận động nguồn lực, tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với các quyền vui chơi, giải trí của thiếu nhi. Chú trọng phối hợp tham mưu, triển khai đề án “Quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở văn hóa vui chơi trẻ em giai đoạn 2012-2015 đến 2020”.

4. Xây dựng Đội vững mạnh- Tiến bước lên đoàn

a. Mục đích: Chăm lo xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh, thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”. Quan tâm đào tạo, bỗi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, chỉ huy Đội, nâng cao chất lượng đội viên, Sao nhi đồng; từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động Đội phù hợp với điều kiện vui chơi, học tập của thiếu nhi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của thiếu nhi trong tham gia hoạt động Đội. Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội các cấp, đặc biệt là cấp xã.

b. Nội dung và giải pháp:

* Công tác nhi đồng

- Triển khai và cụ thể hóa các nội dung trong chương trình “Dự bị đội viên” cho phù hợp với lứa tuổi và tính đặc thù của từng địa phương. Chuẩn hóa các danh hiệu thi đua theo chương trình “Dự bị đội viên”. Nâng cao chất lượng hoạt động Sao tự quản trong học tập, vui chơi, sinh hoạt...

- Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Sao nhi đồng, từng bước nâng cao chất lượng công tác Nhi đồng. Tổ chức các hoạt động Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm trong năm học, gắn với giáo dục văn hóa ứng xử, kỷ năng sống, ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông, nếp sống học đường cho nhi đồng. Phát huy vai trò tự quản của thiếu nhi dưới sự hướng dẫn của giáo viên – Tổng phụ trách Đội, kết hợp với các hình thức giáo dục trực quan, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong các buổi sinh hoạt Sao.

- Chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng. Giáo viên – Tổng phụ trách Đội thường xuyên hướng dẫn đội ngũ phụ trách Sao phương pháp, cách thức, kỹ năng tiến hành hoạt động Sao nhi đồng để các em thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức các hoạt động dành cho Sao nhi đồng. Duy trì các cuộc thi “Búp măng xinh”, “Sao nhi đồng chăm ngoan”, “Em là phụ trách Sao”, “Ai tài-Ai khéo”, “Sao vui của em”, “Tuổi nụ, tuổi hoa”...tạo sân chơi, bồi dưỡng kiến thức, giúp các em làm quen với Nghi thức Đội.

* Công tác Đội viên

- Triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi, sổ theo dõi rèn luyện đội viên đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và điều kiện thực tiễn tại địa phương. Đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực, phù hợp, phát huy quyền tham gia trong các hoạt động Đội.

- Để nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình rèn luyện đội viên sửa đổi, các cơ sở Đội có thể tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên”, chương trình “Khi em là đội viên” với quy mô và hình thức phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương.

- Khuyến khích các Liên đội tổ chức Lễ kết nạp đội viên theo từng đợt (mỗi đợt khoảng 10-20em) tại các khu di tích lịch sử để giáo dục các em về truyền thống, lịch sử của quê hương, đất nước. Tránh tình trạng kết nạp đội viên một cách ồ ạt, qua loa, hình thức, không tạo được không khí thi đua học tập, rèn luyện, cũng như không khơi dậy được niềm tự hào khi được là đội viên trong mỗi em thiếu nhi.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao chất lượng đội viên.

- Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

* Công tác xây dựng, bồi dưỡng Ban Chỉ huy Liên, Chi đội

- Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án lãnh đạo trẻ tương lai từ đội ngũ Chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017 góp phần tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội trong tương lai.

- Quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ Chi huy Liên, Chi đội; duy trì nề nếp sinh hoạt, hoạt động của câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Định kỳ theo năm học, tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ Chỉ huy Đội.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Tổ chức các cuộc thi: “Chỉ huy Đội giỏi”, “Thủ lĩnh trẻ tương lai”, “Lãnh đạo trẻ tương lai”...qua đó bỗi dưỡng kỹ năng, động viên, tuyên dương những gương Chỉ huy Đội tiêu biểu.

* Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư

- Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã. Đối với những địa phương chưa thành lập Hội đồng Đội cấp xã có thể thí điểm mô hình CLB phụ trách thiếu nhi, chi đoàn phụ trách thiếu nhi để đảm bảo việc triển khai hoạt động Đội trên địa bàn dân cư được hiệu quả. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội đồng Đội cấp xã để đáp ứng được yêu cầu công tác.

- Tăng cường vị trí, vai trò của Hội đồng Đội cấp xã trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi như phòng chống bạo lực học đường, xâm hại, ngược đãi trẻ em.

- Phát huy tinh thần “Vì đàn em thân yêu” của lực lượng giáo viên – Tổng phụ tách Đội trong việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên – Tổng phụ trách Đội và Hội đồng cấp xã trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng các tụ điểm vui chơi cho thiếu nhi ở cấp xã phường; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè, Quốc tế thiếu nhi 01/6 và Tết Trung thu.

- Duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động Đội trên địa bàn dân cư, triển khai chương trình sinh hoạt Đội ở các lớp tình thương, lớp học linh hoạt; Thông qua các đội nhóm nòng cốt “Thiếu nhi sẵn sàng” để tập hợp và tổ chức sinh hoạt cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Duy trì và nhân rộng các hình thức sinh hoạt: “Câu lạc bộ sở thích”, “Lớp học tình thương”, “Đội tuyên truyền măng non”, “Tiếng kẻng học tập”...

- Chuẩn hóa các tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ cho các Nhà thiếu nhi cấp huyện. Tổ chức các hoạt động giao lưu, đưa các sân chơi lưu động đến với thiếu nhi vùng sâu, xa, dân tộc miền núi.

- Tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác Đội ở cơ sở. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tiến hành chọn cử phân công cán bộ, đoàn viên nhiệt tình, có kỹ năng tham gia phụ trách công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

5. Khăn hồng tình nguyện- Chắp cánh yêu thương

a. Mục đích: Tham mưu thực hiện tốt cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Điều lệ Hội thi Giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi các cấp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách Đội giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, yêu trẻ; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng Kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội.

b. Nội dung và giải pháp:

- Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp thực hiện chế độ chính sách, công nhận, khen thưởng đối với đội ngũ giáo viên - Tổng phụ trách Đội. Thành lập Hội đồng Huấn luyện Kỹ năng cán bộ Đội các cấp; triền khai “Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi” của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT, ngày 19/12/2012.

- Tập trung triển khai thực hiện tới đội ngũ cán bộ phụ trách Đội. Chú ý tới lực lượng giáo viên phụ trách Đội mới được phân công. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thiếu nhi và thức tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

- Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”, Câu lạc bộ “Phụ trách giỏi”; mô hình “Liên đội phụ trách”, “Những người phụ trách tình nguyện”. Triển khai có hiệu quả “Chương trình rèn luyện phụ trách Đội”; bình chọn, giới thiệu các gương phụ trách xuất sắc đề nghị xét trao giải thưởng “Cánh én hồng”.

- Tham mưu tốt công tác phối hợp giữa ngành giáo dục và Hội đồng đội các cấp trong công tác bổ nhiệm, thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên – Tổng phụ trách Đội. Quan tâm các hình thức tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG CẤP TỈNH:

1. Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” nhân dịp tết Trung thu 2013. (15/8 âm lịch)

2. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2013-2014 (cả năm).

3. Tổ chức chương trình “Ước mơ xuân” 2014 cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. (1/2014)

4. Tổ chức có hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” gắn với phát động cuộc vận động xây dựng công trình tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về đảo Cồn Cỏ. (3/2014)

5. Tổ chức Hội thi Giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh. (4/2014)

6. Tổ chức Hội thi “Nét đẹp đội viên”. (5/2014)

7. Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

8. Tổ chức hội thi “Tin học trẻ”.

9. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014; Triển khai chương trình công tác năm học 2014-2015. (tháng 8/2014)

10. Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội. (tháng 8/2014)

11. Tham gia một số hoạt động tập trung do HĐĐ Trung ương triển khai.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp tỉnh:

- Xây dựng và triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014.

- Xây dựng Hướng dẫn tiêu chí thi đua khen thưởng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá các cơ sở Đội trong triển khai, thực hiện các nội dung chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014.

- Tổ chức một số hoạt động tập trung cấp tỉnh. Tham gia các hoạt động do Trung ương tổ chức.

2. Cấp huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014 một cách cụ thể, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, triển khai đến 100% các Liên đội trên địa bàn.

- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động do cấp tỉnh, Trung ương tổ chức.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo:

+ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014; chương trình phối hợp liên ngành giữa ngành giáo dục và Hội đồng đội các cấp trong triển khai các nội dung chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014 gửi về Hội đồng Đội tỉnh (qua Ban TNTH Tỉnh đoàn), email: bantnthqt@gmail.com trước ngày 20/9/2013.

+ Báo cáo sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014, số liệu tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi gửi về Hội đồng Đội tỉnh (qua Ban TNTH Tỉnh đoàn), email: bantnthqt@gmail.com trước ngày 10/01/2014.

+ Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014; số liệu tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi gửi về Hội đồng Đội tỉnh (qua Ban TNTH Tỉnh đoàn), email: bantnthqt@gmail.com trước ngày 30/5/2014.

 

 

Trên đây là Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Quảng Trị năm học 2013-2014. Hội đồng Đội tỉnh yêu cầu Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành giáo dục triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

 

Nơi nhận:                                         

- HĐĐ TW;

- Ban DV, TG tỉnh uỷ;   (B/c)

- TT Tỉnh đoàn;

- Sở GD&ĐT; (P/h)

- HĐĐ các huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; (T/h)

- Các đ/c UV HĐĐ tỉnh;

- Lưu HĐĐ.

TM. HĐĐ TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà