KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC XÓA MÙ CHỮ Ở HUYỆN TRIỆU PHONG

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC XÓA MÙ CHỮ

Ở HUYỆN TRIỆU PHONG

Ngày 10 tháng 01 năm 2017, Đoàn kiểm tra phổ cập, xóa mù chữ của tỉnh Quảng Trị về kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở huyện Triệu Phong. Thầy giáo Lê Trường Sơn- Trưởng phòng GDTX-CN, Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành phổ biến, thông qua các nội dung mà đoàn sẽ làm việc.

Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những năm qua, công tác phổ cập - xóa mù chữ của tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Mạng lưới giáo dục ngày càng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Cơ sở vật chất trường lớp học được quan tâm đầu tư xây dựng; đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu, tương đối đồng bộ về cơ cấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ của Ban Chỉ đạo của huyện do đồng chí Hoàng Văn Thịa, Phó Trưởng Phong GD&ĐT Triệu Phong trình bày, Đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ phổ cập của các xã, thị trấn. Căn cứ quy định tại Nghị định 20/2014 của Chính phủ và Thông tư 07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ của huyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã nhận thức rõ vai trò của giáo dục đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương; nhiều nơi, cấp ủy đảng, chính quyền đã xác định phát triển giáo dục để xóa đói giảm nghèo. Từ đó, đề ra chủ trương lãnh - chỉ đạo cụ thể, sâu sát công tác phổ cập giáo dục; Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục từ cấp huyện đến xã đã tích cực chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phổ cập giáo dục đã thông qua. Công tác quản lí, chỉ đạo phổ cập từ Ủy ban nhân dân huyện, Phòng GD&ĐT đến xã và các trường được thực hiện đồng bộ, duy trì thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực. Uỷ ban huyện, Phòng Giáo dục đã chuẩn bị hệ thống các văn bản có liên quan đến phổ cập - xóa mù chữ đầy đủ. Đội ngũ làm phổ cập nắm bắt được quy trình, quản lí chiết xuất các mẫu thống kê chính xác.

Bên cạnh đó đó, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại trong công tác phổ cập - xóa mù chữ như: việc xử lí số liệu, cập nhật phiếu. Một số đơn vị còn chưa bám sát quy định tại Nghị định 20/2014 của Chính phủ và Thông tư 07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tổng kết công tác phổ cập giáo dục- xóa mù chữ, thầy giáo Lê Trường Sơn- Trưởng phòng GDTX-CN, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã đánh giá cao sự chuẩn bị của các đơn vị, sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện và Phòng GD ĐT. Đồng thời, chốt lại những hạn chế để năm sau làm tốt hơn. Ghi nhận các ý kiến đánh giá của đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Vũ, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong đã bày tỏ sự quan tâm của UB huyện đến công tác phổ cập giáo dục-xóa mù chữ; đồng thời yêu cầu các đơn vị rà soát, đối chiếu điều chỉnh lại những chỗ mà đoàn đã chỉ ra. Thầy giáo Hoàng Văn Thịa đã giải trình các ý kiến, đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới đến các đồng chí trong đoàn, các thầy cô giáo của các đơn vị trên địa bàn huyện.                                                                      ( Lê Hoài Phương)