KẾ HOẠCH THÁNG 10 năm 2017

KẾ HOẠCH THÁNG 10 năm 2017
A.   PHẦN CHUNG:
Tổ chức kiểm tra công tác phổ cập GD-XMC năm 2017
Chỉ đạo các Trường rà soát hồ sơ, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập bậc Trung học.
Kiểm tra hoạt động xây dựng xã hội học tập
Thành lập Ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia.
Kiện toàn TTHTCĐ
Kiểm tra và chỉ đạo việc xây dựng thư viện, phòng học bộ môn đạt chuẩn;
Tổ chức tuần lễ Học tập suốt đời
Hội thảo về chỉ đạo dạy học cả ngày và công tác chỉ đạo, quản lý, đánh giá học sinh tiểu học
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam (20/10)
Báo cáo thống kê đầu năm
Dự hội nghị công tác văn phòng và thi đua khen thưởng, tập huấn kiến thức về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và quản lý mạng xã hội
Báo cáo tình hình GD thánh 10.
B.   PHẦN CỤ THỂ:
1.     MẦM NON
-         Kiểm tra các hoạt động CSGD trẻ tại các trường MN (Lưu ý VSATTP trong trường và vệ sinh môi trường lớp học)
-         Triển khai nội dung sinh hoạt chuyên môn tiếp thu tại Sở (Tập trung thực hiện chương trình GDMN sau sữa đổi và chăm sóc sức khỏe theo biểu đồ mới, dự kiến tuần 1 tháng 10)
-         Tham dự hội thảo chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm” cấp tỉnh và triển khai cấp huyện
-         Chỉ đạo kiểm tra công tác phổ cập
-         Chỉ đạo thi GVDG cấp trường
-         Chỉ đạo MN Triệu Lăng sắp xếp minh chứng, hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài nộp Sở.
-         Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra lại CQG rà soát lại hồ sơ theo Thông tư 02
2. TIỂU HỌC
-         Dự chuyên đề cấp tỉnh tại Đông Hà, Cam Lộ
-         Triển khai chuyên đề cấp huyện môn Mỹ thuật tại Số 2 Triệu An (ngày 05/10/2017
-         12,13/10: Đón đoàn kiểm định tại số  2 Triệu Độ
-         Chỉ đạo TH Triệu Tài hoàn tất hồ sơ Kiểm tra CQG mức độ 2, trình huyện kiểm tra trong tháng 10 và trình tỉnh kiểm tra.
-         Chỉ đạo công tác Phổ cập giáo dục.
-         Chỉ đạo TH Trần Hữu Dực hoàn thiện hồ sơ thẩm định CQG Mức 2
-         Chỉ đạo TH số 2 Triệu Phước hoàn thành hồ sơ kiểm định.
3. THCS
-         Tổ chức thi HSG văn hóa lớp 9 đợt 1 gồm 4 môn: Toán, Văn, Sinh và tiếng Anh.
-         Kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn và dự giờ GV chương trình tiếng Anh mới.
-         Thực hiện các chuyên đề cấp cụm, cấp huyện.
-         Chỉ đạo các đơn vị hoàn tất hồ sơ kiểm tra công nhận trường chuẩn Quốc gia.
4. KHTH
- Báo cáo thống kê giáo dục đầu năm  trên phần mềm thongke.smas.vn
- Tổng hợp báo cáo tình hình giáo dục tháng 10.
- Hoàn thành báo cáo Nghị quyết 20.
- Cùng Bộ phận phổ thông tham mưu Kế hoạch XD trường chuẩn quốc gia
5. TÀI VỤ
- Bàn giao công tác tài vụ. Hoàn thành chứng từ.
- Hoàn tất các chế độ chính sách
6. TCCB
-Hoàn thành việc điều động thuyên chuyển điều động dôi dư. Trình điều động Trấm theo phương án
-Kiểm tra toàn diện 2 đơn vị.
-Tập hợp danh sách đăng ký học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.
-Trình hồ sơ điều động kế toán của Phòng, điều động GV đến công tác tại phòng.
-Rà soát đội ngũ hợp đồng.
-Đón đoàn thanh tra của sở Nội vụ.
7. SÁCH, THIẾT BỊ
Hoàn thành cấp phát sách, thiết bị giáo dục.
Kiểm tra lại cơ sở vật chất, rà soát kiểm kê cuối năm.
8. ĐỘI TNTP
-         Phối hợp huyện đoàn tổ chức Chương trình thắp sáng ước mơ 2017, trao 54 xuất học bổng.
-         Chỉ đạo Đại hội liên đội
-         Chỉ đạo Tuần lễ học tập suốt đời
-         Triển khai phong trào đọc và làm theo báo đội