KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2016

 A.   PHẦN CHUNG:

- Tổng kết chuyên đề “Tăng cường phát triển vận động cho trẻ trong các cơ sở GDMN”;

- Thi IOE, Violympic cấp quốc gia.

- Tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ toàn cầu giáo dục cho mọi người" do UNESCO, UNICEF phát động;

- Trực báo công tác TCCB;

- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam";

- Kiểm tra công tác thi đua các đơn vị.

- Kiểm tra đánh giá xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5);

B. PHẦN CỤ THỂ:

 

1.     MẦM NON

-         Kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch(Tham mưu với Lãnh đạo ra QĐ kiểm tra đột xuất các trường học)

-         Kiểm tra thi đua cuối năm

-         Chỉ đạo các trường tổ chức ngày hội thể thao và tuần lễ sức khỏe cấp trường.

-         Kiểm tra hồ sơ phổ cập để chuẩn bị Sở kiểm tra công nhận phổ cập năm 2016.

-         Hoàn thành đề án chế độ cho nhân viên dinh dưỡng trước ngày 15/4

2. TIỂU HỌC

-Hoàn thành việc tập huấn SEQAP đối với 5 đơn vị hưởng lợi theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và SEQAP trước 15/4/2016.

-Kiểm tra công tác thi đua cuối năm.

-Tổ chức Sinh hoạt chuyên môn cụm VNEN tại Số 1 Triệu Thượng, ngày 27/4/2016 ( theo kế hoạch của Sở GD-ĐT ).

3. THCS

-Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại các nhà trường

-Chỉ đạo các trường ôn tập chuẩn bị kiểm tra HK 2 và kết thúc năm học

- Triển khai các chuyên đề theo kế hoạch.

-Kiểm tra thi đua cuối năm

4. KHTH

-         Tổng hợp báo cáo tháng 4.

-         Tiến hành rà soát báo cáo theo phần mềm thống kê giữa năm, triển khai báo cáo cuối năm học.

6. TÀI VỤ:

Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Sở tài chính.

7. TCCB

-Hướng dẫn đánh giá xếp loại cuối năm.

-Kiểm tra chuyên ngành 01 đơn vị

-Rà soát lại biên chế, lao động hợp đồng.

-Lấy phiệu tín nhiệm một số đơn vị

-Nắm lại việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhân viên Y tế, thư viện để lập tờ trình đề xuất các cấp xem xét.

-Lập tờ trình giải quyết hồ sơ nghỉ hưu đến tháng 10 năm 2016.

8. SÁCH, THIẾT BỊ

-Đề xuất xây dựng phòng máy cho TH Triệu Thành

9. ĐỘI TNTPHCM

-         Chỉ đạo hoạt động chào mừng ngày sinh Cố TBT Lê Duẩn và giải phóng MN, thống nhất đất nước, Chỉ đạo hội thi “Em yêu tổ quốc Việt Nam” và triển khai chuyên đề sinh hoạt sao cấp huyện.

10. CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn, công tác thi đua cuối năm. Đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh.

Hướng dẫn thi đua cuối năm.

11. Thi đua:

- Rà soát, gử lại văn bản hướng dẫn cho cơ sở.