Kế hoạch tháng 9 năm 2016

 

 1. PHẦN CHUNG:

 1. Hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở chuẩn bị cho Lễ khai giảng và năm học mới.

 2. Lên KH chỉ đạo công tác phổ cập và kiểm tra phổ cập cấp huyện Huyện kiểm tra phổ cập, dự kiến kiểm tra từ 05/10/2016

 3. Họp Hội đồng bộ môn văn hóa cấp tỉnh lần I (theo lịch các cấp học)

 4. Tham gia Hội thảo về tổ chức chỉ đạo dạy học cả ngày tại Sở GD-ĐT;

 5. Tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp huyện.

 6. Hội nghị CBQL định kỳ tại Số 1 Triệu Long; kiểm tra công tác quản lý, dự giờ đột xuất;

 7. Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành công tác Phổ cập GD XMC.

 8. -Tập hợp hồ sơ ngoại huyện, ngoại tỉnh xin chuyển đến.

 1. PHẦN CỤ THỂ:

 

1. MẦM NON

- Năm tình hình đầu năm

- Tham dự và chỉ đạo cơ sở tổ chức hội nghị CBGVNV

- Báo cáo thống kê số liệu đầu năm

- Chỉ đạo cơ sở hoàn thành hồ sơ phổ cập để công nhận đạt PC cấp huyện.

- Kiểm tra điều kiện các nhóm trẻ ngoài công lập tại MN Trung Tâm, MN Triệu Sơn, MN Triệu Hòa.

- Hội thảo chuyên đề khối nhà trẻ

- Tổng kết 3 năm thực hiện chuyên đề PTVĐ

- Chỉ đạo cơ sở tổ chức trung thu cho các cháu

- Chỉ đạo MN Triệu Sơn hoàn thành các tiêu chuẩn để đón  đoàn kiểm định chất lượng của Sở.

2. TIỂU HỌC

-Chuyên đề về đổi mới phương pháp tại Triệu Ái; (Dự kiến buổi sáng, ngày 28/ 9/2016 )

-Tập huấn, hướng dẫn cho GV dự thi GVDG cấp huyện; ( chờ Sở GD-ĐT họp HĐBM )

-Hội nghị CBQL định kỳ tại Số 1 Triệu Long ( 29/9/2016 ); kiểm tra công tác quản lý, dự giờ đột xuất 4 đơn vị.

-Hỗ trợ kỹ thuật về kiểm định chất lượng tại Số 1 Triệu Độ, dự kiến cuối tháng. ( tham gia Số 1 Triệu Phước ); kiểm tra dạy -học tiếng Việt CGD (2 tiết, tại 2 đơn vị).

3. THCS

 • Chỉ đạo Khai giảng ở các trường theo tinh thần công văn HD của Phòng, Sở

 • Chỉ đạo Hội nghị CBGV các trường THCS.

 • Hoàn thành các VB chỉ đạo của cấp học.

 • Tham gia Hội nghị HĐBM cấp tỉnh.

 • Tổ chức Hội thảo, chuyên đề ĐMPPDH môn Tiếng Anh thí điểm cấp huyện.

 • Trình UBND huyện thành lập BCĐ PCGD, XMC cấp huyện.

 • Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành công tác Phổ cập GD XMC.

 •  

 •  

 

 

 • Kiểm tra Phổ cập cấp huyện.


4. KHTH

 • Tham gia tập huấn phần mềm Thống kê giáo dục tại Sở, Hướng dẫn các trường báo cáo online đầu năm.

 • Thống kê tình hình điểm lẻ xuống cấp, không sử dụng của các trường MN, TH

 

 

 

 

6. TÀI VỤ:


7. TCCB

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra trong năm học. Kế hoạch của bộ phận.

-Lấy phiếu tính nhiệm bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý. Trình hồ sơ bổ nhiệm lại cán bộ quản lý.

-Rà soát đội ngũ đầu năm học.

-Làm văn bản rà soát đội ngũ kế toán để có kế hoạch luân chuyển kế toán.

-Tập hợp hồ sơ ngoại huyện, ngoại tỉnh xin chuyển đến.

8. SÁCH, THIẾT BỊ

 •  

 •  

 

 

 • Thống kê đăng ký sách, hồ sơ ở các đơn vị để đặt mua.9. ĐỘI TNTPHCM

 • Phối hợp Hội đồng đội huyện tổ chức Tổng kết công tác đội năm học 2015-2016 . triển khai chương trình công tác đội 2016-2017

 • Tập hợp đăng ký báo Đội TNTP ở các đơn vị.

10. CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

 •  

 •  

 

 

 •  


11. Thi đua:

 • Hướng dẫn đăng ký thi đua đầu năm học 2016-2017.