KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2017

 A. PHẦN CHUNG:

- Thi IOE, Violympic cấp quốc gia.

- Tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ toàn cầu giáo dục cho mọi người" do UNESCO, UNICEF phát động;

- Phối hợp Phòng VHTT tổ chức trại sáng tác tranh Mỹ thuật cấp huyện.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam";

- Kiểm tra công tác thi đua các đơn vị .

- Kiểm tra đánh giá xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5);

- Chỉ đạo các trường hưởng ứng Tuần lễ đọc sách.

- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 4.

B. PHẦN CỤ THỂ

1. MẦM NON

- Kiểm tra hoạt động dạy và học tại các cơ sở MN

 -Kiểm tra nhóm trẻ gia đinh MN Triệu Ái

-Chỉ đạo 3 đơn vị xây dựng CQG hoàn thành các hạng mục đón đoàn KT CQG của Sở

-Chỉ đạo MN Triệu Độ hoàn thành KĐCL

-Chỉ đạo khảo sát chất lượng học kì II

-Tiếp tục hội thảo chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm”

-Sinh hoạt chuyên môn định kì

 - Kiểm tra nhóm trẻ gia đình

2. TIỂU HỌC:

-         Tham mưu nội dung kiểm tra công tác thi đua cuối năm học. 

-         Chỉ đạo đơn vị TH Triệu Tài triển khai chuyên đề cấp tỉnh Sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.

-         Tư vấn hồ sơ cho  đơn vị TH số 2 Độ chuẩn bị Kiểm định chất lượng:  

-         Chỉ đạo ôn tập kiểm tra  học kỳ 2, đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016.

3. THCS:

-         Tham gia thi IOE tiếng Anh cấp quốc gia vào ngày 15 tháng 4 năm 2017

-         Thi giáo viên  dạy giỏi cấp huyện theo kế hoạch.

-         Đón đoàn kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT kiểm tra trường THCS Triệu Phước (đã có Quyết định kiểm tra).

-         Kiểm tra thi đua cuối năm.

-         Chỉ đạo ôn tập, dạy bù theo đúng PPCT chuẩn bị thi HK II.

 

4. KHTH:

-         Tổng hợp cùng TCCB hoàn thiện Đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp học đến năm 2020, tầm nhìn 2025.

-         Hướng dẫn lập hồ sơ  học bổng cho 4 trường THCS Phước, Trung, An, Độ:

5. TÀI VỤ:

_-Hoàn thành Quyết toán  năm 2016;

  -Kiểm tra công tác tài chính (đơt 2) theo QĐ/TP ,từ 01/4 đến 25/4/2017;

  -Giải ngân các khoản mua sắm,nâng cấp sửa chữa theo KH đã duyệt;

  -Lên kế hoạch mua sắm, sửa chửa csvc đợt 2(trình lảnh đạo)

6. TCCB

- Hướng dẫn đánh giá xếp loại cuối năm, hoàn thành việc tham mưu quy chế đánh giá xếp loại sẽ tập huấn triển khai khi UBND huyện phê duyệt.

- Kiểm tra toàn diện Triệu Thành, Triệu Trung

- Lấy Phiếu tính nhiệm bổ nhiệm CBQL.

- Trình Hồ sơ Nghỉ hưu Theo nghị định 108, hồ sơ hưu.

- Tham mưu giải việc giáo viên còn dôi dư.

- Rà soát lại đội ngũ sau khi điều động, nhu cầu đội ngũ 2017-2018. 

7. SÁCH, THIẾT BỊ

- Chỉ đạo các trường học hưởng ứng tuần lễ đọc sách.

8. ĐỘI TNTPHCM

-         Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm ngày 30.4 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

 

9. CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

 

10. Thi đua

-         Theo dõi, kiểm tra công tác thi đua và hướng dẫn hồ sơ thi đua cuối năm cho cơ sở