Lịch tuần từ 13/02 đến 17/02/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai                   13/02

S: Thẩm định các đề tài dự thi liên môn.

Đi cơ sở ( 02 ngày)

Đ/c Thịa

Đ/c Hòa

 Hội trường PGD

 

Thứ Ba                   14/02

S: 8h: Họp cụm trưởng Hội thi kể chuyện theo sách cấp huyện.

Kiểm định chất lượng THCS Hùng Vương, Vĩnh Linh

Đi cơ sở

Ch: 14h: Dự trao giải Sáng tạo trẻ

Thi HSG máy tính bỏ túi.

 LĐ, Đ/c Kim Ánh, Đ/c   Phương

Đ/c Phong

Đ/c Mừng

Đ/c Thịa

LĐ, THCS

Phòng GD

 

Thứ Tư                   15/02

Kiểm định chất lượng THCS Hùng Vương, Vĩnh Linh

Khảo sát chính thức tại Mầm non Triệu Đông.

Chuyên đề tại TH Triệu Lăng

Thi giải Vật lý qua mạng.

15h: Họp sửa chữa nâng cấp tại MN Triệu Giang

Đ/c Phong

LĐ, MN

Đ/c Phước, Tương, Kim Ánh

LĐ, THCS

Đ/c Phước

 
Thứ Năm                   16/02

Tập huấn ra đề thi TH 02 ngày

07h30:Họp quy hoạch cán bộ

09h30: 

Kim Ánh

 

 
Thứ Sáu                   17/02  Khảo sát sơ bộ trường MN Triệu Thuận.    
Thứ Bảy                   18/02      
Chủ Nhật