Lịch tuần từ 20/02 đến 25/02

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai                   20/02

Kiểm tra toàn diện xã Triệu Thuận ( theo QĐ)

14h: Họp UBMT

 

Đ/c Hòa

 

 
Thứ Ba                   21/02

Kiểm tra toàn diện xã Triệu Thuận ( theo QĐ)

09h45: Họp XDCB

 

Đ/c Thịa

 
Thứ Tư                   22/02

Thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh

Nhận đề thi khảo sát GV Tiểu học tại SGD

14h: Kiểm tra chuẩn QG tại TH số 2 Triệu Phước

  Đ/c Tự

LĐ, TH

LĐ, TH

 
Thứ Năm                   23/02

8h: Dự họp BHXH tại nhà VHTT huyện

Khảo sát GV Tiểu học tại THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ( theo QĐ)

Làm việc với đội tuyển HSG tại Triệu Hòa

Đ/c Hòa

 

Đ/c Phong

 
Thứ Sáu                   24/02

8h: Kiểm tra chuẩn tại TH Thị trấn               

8h: Họp dinh dưỡng MN tại SGD

LĐ, TH

LĐ, MN 
 
Thứ Bảy                   25/02 15h: Dự chia tay tại THCS Triệu Đông  
Chủ Nhật                   26/02 Thi chọn đội tuyển HSG lần 3 LĐ, THCS