Lịch tuần từ 27/02 đến 04/3/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai  27/02

07h30: Họp Huyện ủy

07h30: Lấy phiếu tín nhiệm tại PTCS Trấm

13h30: Chấm thi HSG văn hóa chọn đội tuyển thi tỉnh

14h: Họp luân chuyển CB

Đ /c Hòa

Đ/c Thịa, TCCB

LĐ, THCS, GV chấm 

TCCB, LĐ

 
Thứ Ba 28/02

Học Nghị quyết tại Hội trường phòng Tài chính

14h: Họp ủy ban huyện

 

Đ/c Hòa

 
Thứ Tư  01/3

Chuyên đề tại MN Triệu Trạch

8h: Họp giảm nghèo

14h: Họp đoàn đánh giá ngoài tại SGD

LĐ, MN

Đ/c Thịa

Đ/c Phong

 
Thứ Năm 02/3

 Kiểm tra chuyên môn MN

Họp HĐ coi thi tiếng Anh, Toán qua mạng ( theo QĐ)

Tập huấn nâng cao năng lực ra đề thi theo Thông tư 22

LĐ, MN

 

LĐ, TH

 
Thứ Sáu 03/3

Thi giải Toán qua mạng cấp huyện ( theo QĐ)

07h30: Họp nông thôn mới

 

Đ/c Hòa

 
Thứ Bảy  04/3 Thi tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh ( theo QĐ)    
Chủ Nhật