Lịch tuần từ 03/4 đến 08/4/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai  03/4

- Dự khai mạc vẽ tranh Mỹ thuật tại nhà TBT Lê Duẩn

- 15h: Dự lễ động thổ bia di tích Đại Hào, Triệu Đại

Đ/c Thịa

Đ/c Phước

 
Thứ Ba 04/4

- Đón đoàn kiểm định chất lượng tại TH số 1 Triệu Độ

- Đón đoàn kiểm định chất lượng tại TH số 2 Triệu Phước và TH Thị trấn

- 7h: Dự đua thuyền tại nhà TBT Lê Duẩn

LĐ, Kim Ánh

LĐ, Kim Ánh

Đ/c Thịa

 
Thứ Tư  05/4

- Thi lí thuyết GVDG cấp huyện tại Triệu Long ( Theo QĐ)

- Chấm thi GVDG  ( Theo QĐ)

  LĐ, THCS

LĐ, GV chấm

 
Thứ Năm 06/4 NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG    
Thứ Sáu  07/4

- Kiểm tra chuyên môn tại Triệu Độ 

- Đón đoàn đánh giá  ngoài tại TH số 1 Triệu Độ

- UB huyện kiểm tra chuẩn Quốc gia tại MN Triệu Phước

- Kiểm tra chuẩn QG tại TH số 2 Triệu Phước

MN

LĐ, TH

 

Đ/c Phước, Kim Ánh

 
Thứ Bảy  08/4      
Chủ Nhật