Lịch tuần từ 10/4 đến 15/4/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai 10/4

- 07h: Dự Đại hội TDTT tại Triệu Thuận

- 9h: Làm việc với THCS Triệu Long

- 14h: Họp Ban an toàn thực phẩm

Đ/c Thịa

Đ/c Phong

Đ/c Phước

 
Thứ Ba 11/4

 - 07h30: Kiểm tra toàn diện xã Triệu Thành ( theo QĐ)

- 8h30: Làm việc với phòng Nội vụ

 

Đ/c Hòa, TCCB

 
Thứ Tư  12/4

  - 07h30: Kiểm tra toàn diện xã Triệu Thành ( theo QĐ)

- 8h: Họp tại UB huyện

- Đánh giá ngoài THCS

14h: Tổng kết kiểm đinh tại MN Triệu Độ

 

LĐ, MN

Đ/c Phong

LĐ, MN

 
Thứ Năm 13/4

  - 7h30:  Làm việc tại Triệu Thuận

- 14h: Tập huấn trang thông tin điện tử huyện tại Hội trường PGD

Đ/c Hòa

Toàn cơ quan

 
Thứ Sáu  14/4

- 8h: Bàn giao tại trường TH Triệu Thành

-14h30: Bàn giao tại TH số 1 Triệu An

LĐ, TCCB, TV

LĐ, TCCB, TV

 
Thứ Bảy  15/4

 - Dự thành lập Trường CĐSP

- 7h30: Dự phát động ATTP

 Đ/c Hòa

Đ/c Phước

 
Chủ Nhật