Lịch tuần từ ngày 31/7/2017 đến 05/8/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai  31/7  -8h: Hội ý cơ quan  Toàn cơ quan  Phòng họp cơ quan Phòng GD&ĐT 
Thứ Ba  01/8  -7h30: Hội nghị học tập quán triệt NQTW5   Đ/c Hòa   Hội trường Huyện ủy
Thứ Tư 02/8

-7h30: Tổng kết PCTT-CN 

-Bồi dưỡng chính trị hè 2017

- Tập huấn tại Sở GD&ĐT

-14h: Làm việc về Giáo dục 

-BDTX tại Tỉnh 

Đ/c Hòa 

LĐ,đ/c Bảy, đ/c Xuân

Đ/c Duyên 

Đ/c Hoà 

Đ/c Ánh 

Nhà VHTT huyện 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

 Tại THPT Lê Lợi 

 UBND huyện

Tại SGD&ĐT

Thứ Năm 03/8

-8h: Làm việc với Phòng nội vụ và giáo dục

-Bồi dưỡng chính trị hè 2017

- Tập huấn tại Sở GD&ĐT

-BDTX tại Tỉnh 

- 7h: Thanh tra MN triệu Đông 

-14h: Thanh tra MN Trấm 

Đ/c Hòa 

LĐ, đ/c Ánh, đ/c Duyên 

Đ/c Duyên 

Đ/c Ánh 

Đ/c Thịa

Đ/c Thịa

 Tại UBND huyện 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện  

Tại THPT Lê Lợi 

Tại SGD&ĐT

Tại MN Triệu Đông 

Tại MN Trấm 

Thứ Sáu 04/8

-7h: Đi họp BDTX theo QĐ

-14h: Họp hội đồng thi đua khen thưởng huyện

-Bồi dưỡng chính trị hè 2017

-BDTX tại Tỉnh 

Đ/c Bảy 

Đ/c Hòa , Đ/c Ánh

 

LĐ, đ/c Ánh, đ/c Phong 

Đ/c Ánh 

tại Sở GD&ĐT

Phòng họp UBND huyện

 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện  

Tại SGD&ĐT

Thứ Bảy        
Chủ Nhật