Lịch tuần từ ngày 7/8/2017 đến 12/8/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Thành phần tham gia Địa điểm
Thứ Hai 7/8

- 7h: Chào cờ đầu tháng 

- 7h30: Học NQ 

- 8h: Hội ý đầu tuần  

Toàn cơ quan

Đ/c Phong 

Toàn cơ quan 

TT Văn hóa 

TTBD Chính trị huyện

 

 

Thứ Ba 8/8

- 7h: Hội nghị cơ quan Phòng GD&ĐT

- 8h: Tập huấn MN tại Sở

Toàn cơ quan 

Đ/c Bảy, Đ/c Xuân 

Hội trường Phòng GD&ĐT 

Sở GD&ĐT

Thứ Tư 9/8

- Tập huấn tại Sở GD&ĐT 

-Làm việc với TCCB 

Đ/c Phước 

Lãnh đạo

Sở GD&ĐT

 

Thứ Năm 10/8

- Tập huấn tại Sở GD&ĐT 

-Làm việc với Tài vụ 

Đ/c Phước 

Lãnh đạo 

Sở GD&ĐT

 

Thứ Sáu 11/8

- Dự đại hội công đoàn cơ sở

- Đi cơ sở 

Đ/c Phước 

Lãnh đạo 

 
Thứ Bảy 12/8      
Chủ Nhật