Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và Ứng dụng CNTT giỏi cấp huyện năm học 2009-2010

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÀ ỨNG DỤNG CNTT GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2009-2010

STT

 
HỌ VÀ TÊN
ĐƠN VỊ
MÔN
1.       
Đinh Bá Thiên
THCS Triệu Độ
Toán
2.       
Lê Gia Lọi
THCS Triệu Trạch
Toán
3.       
Nguyễn Thanh Hiền
THCS Triệu Hoà
Toán
4.       
Nguyễn Minh Sơn
THCS Triệu Phước
Toán
5.       
Trần Cao Hoàng
THCS Triệu Đại
Toán
6.       
Lê Thị Thanh Tâm
THCS Triệu Tài
Toán
7.       
Mai Xuân Hoán
THCS Triệu Sơn
Toán
8.       
Phạm Ngọc Bích
THCS Triệu An
Toán
9.       
Nguyễn Đức Cẩm
THCS Triệu Đông
Tin
10. 
Hoàng Thị Lương Nguyên
THCS Triệu Trung
Tin
11. 
Hà Thị Diệp
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tin
12. 
Ngô Thị Tuyết Ánh Vân
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Sử
13. 
Lê Hoài Phương
THCS Triệu An
Ngữ Văn
14. 
Trần Quốc Vương
THCS Triệu Trạch
15. 
Đoàn Thị Hồng Nghĩa
THCS Triệu Thuận
16. 
Lê Thị Lành
THCS Triệu Long
17. 
Nguyễn Triệu Thanh
THCS Triệu Đông
18. 
Đỗ Khắc Ngọc
THCS Triệu Giang
19. 
Đoàn Thị Thiện
THCS Triệu Tài
GDCD
20. 
Lê Đăng Chinh
THCS Triệu hoà
Anh
21. 
Lê Quang Vinh
THCS Triệu Phước
Anh
22. 
Lê Quốc Tự
THCS Triệu Đại
Anh
23. 
Phan Đình Ngọc Vũ
THCS Triệu Thành
Anh