Phòng GD&ĐT tổ chức chuyên đề Phương pháp dạy học môn Mỹ thuật cấp huyện

 Thực hiện nhiệm vụ và quy trình chỉ đạo năm học 2017-2018 của cấp học Tiểu học, Sáng 05 tháng 10 năm 2017, Phòng GD&ĐT tổ chức chuyên đề Phương pháp dạy học môn Mỹ thuật cấp huyện tại trường TH số 2 Triệu An với sự tham gia của 27 CBQL và 27 giáo viên dạy môn Mỹ thuật của các trường TH, PTCS, TH&THCS trong toàn huyện. Buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học được bắt đầu bằng 2 tiết Mỹ thuật lớp 5, Chủ đề Sáng tạo với những chiếc lá, tiết dạy được tổ chức ngoài trời rất sinh động phù hợp với chủ đề bài học và tạo sự hứng thú cho học sinh. Qua 2 tiết dạy, CBQL và giáo viên đã chia sẻ kinh nghiệm về dạy học Mỹ thuật theo Phương pháp mới (PP Đan Mạch) để vận dụng có hiệu quả vào công tác chỉ đạo cũng như dạy học phân môn này. Buổi sinh hoạt chuyên môn thật sự có ý nghĩa, phòng GD&ĐT tuyên dương sự chuẩn bị công phu, chu đáo về cơ sở vật chất và các điều kiện để tổ chức buổi chuyên đề của Trường TH số 2 Triệu An và cô giáo Trần Thị Ninh.

 

      

 

 

 

 

                                                                                         Bài và ảnh: Nguyễn Thị Kim Ánh