LỊCH TUẦN TỪ 30/10/2017 ĐẾN 3/10/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Thành phần tham gia  Địa điểm
Thứ Hai                   30/10  - Hội ý cơ quan  Toàn cơ quan   
Thứ Ba                   31/10

 -7h30: Kiểm tra chuyên đề MN 

-8h: Họp tại UBMTTQVN

 

 Đ/c Bảy 

Lãnh đạo

 

 
Thứ Tư                   01/10

 -7h: Thi HSG cấp huyện

-8h: Chuyên đề giáo dục âm nhạc MN 

-8h: Họp góp ý dự thảo tổ chức hội

Lãnh đaọ, Phổ thông

Lãnh ddạo, MN 

Lãnh đạo

 
Thứ Năm                   02/10

 -8h: Đánh giá ngoài 2 ngày theo QĐ

-8h: Kiểm tra chuyên môn MN 

-7h30: Thông báo Hội Nghị lần thứ 6 của BCH tại huyện 

 đ/c Phong 

đ/c Bảy 

Lãnh đạo 

 
Thứ Sáu                   03/10

 -8h: Họp góp ý về mạng lưới trường lớp tại UBND 

-15h: Lấy phiếu tín nhiệm CBQL 

 Lãnh đạo, CV 

Toàn cơ quan 

 
Thứ Bảy        
Chủ Nhật