Kiểm tra công nhận trường Tiểu Học Triệu Tài đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

       Ngày 02.11.2017, thực hiện quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 01/11/2017, Đoàn kiểm tra trường chuẩn quốc gia của huyện do Bà Nguyễn Thị Phước Hòa làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Tiểu Học Triệu Tài. Đoàn kết luận Trường Tiểu Học Triệu Tài đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo thông tư 59/TT-BGDĐT và tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh kiểm tra công nhận.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra

                                                                                   

                                                                                            Bài và ảnh: Nguyễn Thị Kim Ánh