LỊCH TUẦN TỪ 13/11 ĐẾN 17/11/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Thành phần tham gia  Địa điểm
Thứ Hai        13/11

-8h: Hội ý cơ quan 

-14h: Dự kết luận kiểm tra tại Triệu Sơn 

 Toàn cơ quan 

Lãnh đạo, bộ phận 

 
Thứ Ba        14/11

-8h:Dự công tác giao ban tại Sở GD&ĐT 

-14h: Dự chuyên đề tại TH Số 1 Triệu Trạch 

Đ/c Hòa 

Đ/c Phước 

 
Thứ Tư        15/11      
Thứ Năm        16/11 - 14h: Dự kỷ niệm ngày NGVN   Toàn cơ quan   
Thứ Sáu        17/11

-14h: Dự kỷ niệm ngày NGVN tại Sở GD&ĐT 

-14h: Dự kỷ niệm ngày NGVN xã Triệu Ái 

đ/c Hòa 

đ/c Phước 

 
Thứ Bảy        
Chủ Nhật