Trường Tiểu học Triệu Sơn tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo TT 22/2016/TT-BGD&ĐT.

 Trường Tiểu học Triệu Sơn tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì

theo TT 22/2016/TT-BGD&ĐT.

 

Thực hiện công văn số 30/PGD-ĐT của phòng Giáo dục & Đào tạo Triệu Phong ngày 28 tháng 02 năm 2017 “V/v: Triển khai tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ” cho giáo viên trực tiếp đứng lớp, giáo viên bộ môn theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và văn bản hợp nhất số 03/VBHN- BGDĐT ngày 28/9/2016 Ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2017, trường Tiểu học Triệu Sơn đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo TT 22/2016 cho toàn thể giáo viên trong toàn trường. Quá trình tập huấn, các giáo viên đã được triển khai về cách thức thiết kế ma trận và đề kiểm tra đối với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học; Hiểu về đánh giá các mức độ nhận thức của đề kiểm tra; những căn cứ để xác định các mức độ nhận thức trong mỗi đề kiểm tra; Một số yêu cầu, kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra trắc nghiệm, kiểm tra tự luận một cách khách quan. Giáo viên đã biết đổi mới hình thức ra đề kiểm tra đánh giá dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo 4 mức:

- Mức 1: Nhận biết nhắc lại kiến thức, kĩ năng đã học.

- Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.

- Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.

- Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.

Buổi tập huấn diễn ra trong không khí nghiêm túc, tích cực. Các thầy cô giáo được thực hành ra đề kiểm tra, chia sẻ những băn khoăn, vướng mắc với cách ra đề và cùng thống nhất cách ra đề kiểm tra định kì nhằm đánh giá học sinh tiểu học theo đúng tinh thần của cách đánh giá mới là dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học, hình thức ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của từng học sinh theo hướng tiếp cận năng lực và đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Tuy nhiên, để thiết kế được đề kiểm tra đảm bảo các mục đích yêu cầu trên đòi hỏi năng lực ra đề kiểm tra của mỗi một giáo viên và cũng là khó khăn mà mỗi thầy cô giáo phải tự trau dồi khả năng của mình để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong đánh giá học sinh.

Đây là buổi tập huấn đầu tiên của nhà trường nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên tiểu học về việc xây dựng đề kiểm tra định kì và thống nhất nguyên tắc chung, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận các đề kiểm tra định kì và rèn luyện kĩ năng ra đề kiểm tra định kì theo ma trận. Các thầy cô giáo trong toàn trường đã chia sẻ khá hài lòng với cách ra đề mới. Sau buổi tập huấn mỗi một giáo viên đã hiểu biết rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được câu hỏi bài tập cho việc ra đề kiểm tra định kì dựa trên chuẩn kiên thức kĩ năng môn học theo 4 mức độ nhận thức.

 

Bài và ảnh: Trường TH Triệu Sơn

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI TẬP HUẤN