BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VIỆT NAM 21/4 NĂM HỌC 2016-2017 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ÁI TỬ

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRIỆU HONG

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ÁI TỬ

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 / TH

V/v tổ chức Ngày hội đọc sách Việt Nam

       Thị Trấn Ái Tử, ngày 22 tháng 04 năm 2017

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VIỆT NAM 21/4 NĂM HỌC 2016-2017

 

Thực hiện Quyết định số 284/ QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chỉnh phủ về Ngày sách Việt Nam; Công văn số 887/ KH-UBDN ngày 13 tháng 03 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về viêch tổ chức ngày sách Việt Nam 21/;

          Thực hiện kế hoạch số: 450/KH-BTC ngày 13 tháng 03 của UBND huyện Triệu Phong. Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kế hoạch tổ chức tuần lễ đọc sách.

Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Thị Trấn Ái Tử;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của thư viện, đồng thời giúp học sinh cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” tạo ra “Nhà trường thân thiện – Thư viện thân thiện.” ;

Căn cứ vào vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Thư viện.      

                                                                                                   

Thư viện trường Tiểu học Thị Trấn Ái Tử xin báo cáo kết quả hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, tổ chức "Ngày hội đọc sách Việt Nam 21/4" với chủ đề: “ Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay” năm học 2016-2017 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

 

 

 

 

1. Mục đích:

 

 

 

 

- Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “Văn hóa đọc”.

 

 

 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng;

- Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện.

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập  nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, góp phần thực hiện phong trào; “ Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.

 

2. Yêu cầu:

 

 

 

 

 - Việc tổ chức “Ngày hội đọc sách Việt Nam 21/4” tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hoá nhằm tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tổ chức ngày hội đọc sách phải thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

- Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra một không khí vui tươi bổ ích.

 

 

 

 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

 

 

 

1. Chủ đề: Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

\

2. Thời gian:

 

 

 

 

- Chiều thứ 6 ngày 21 tháng 04 năm 2017, từ 14h đến 16h.

 

 

 

 

3. Địa điểm

- Địa điểm: Tại sân trường trường Tiểu học Thị Trấn Ái Tử.

 

 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

 

 

 

- Đoàn thanh niên, Đội TNTPHCM.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Học sinh khối 4 và khối 5.

 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

 

 

 

1. Nội dung:

- Ngày hội đọc sách: “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

- Ủng hộ sách cho thư viện: “Góp một cuốn sách nhỏ đọc nhiều cuốn sách hay".

 

2. Hình thức tổ chức:

 

 

 

 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

- Trưng bày triển lãm sách.

- Phát động phong trào ửng hộ sách cho thư viện: “Góp một cuốn sách nhỏ đọc nhiều cuốn sách hay".

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên ủng hộ cho thư viện tối thiểu là 02 cuốn sách pháp luật/ 1 người.

+ Học sinh ủng hộ sách cho tủ sách ở lớp mình, tối thiểu là 01 cuốn sách kim đồng/ 1 em, sau đó GVCN tập hợp nộp lên bộ phận thư viện để tổng hợp và nhập vào kho sách kim đồng.

- Tuyên truyền đến giáo viên và học sinh về ngày hội đọc sách.

- Hướng dẫn cách đọc sách đạt hiệu quả cao.

          - Đọc sách tự do.

          - Thi tóm tắt nội dung câu chuyện ( mỗi lớp cử ra 1 đến 2 em để tham gia tóm tắt nội dung câu chuyện mà em vừa được đọc xong và trả lời câu hỏi của ban tổ chức).

          - Trao phần thưởng sau những câu chuyện hay và câu trả lời đúng.

 

IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Phong trào ủng hộ sách:

- Tổng số sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên ủng hộ:         52  cuốn

- Tổng số truyện của học sinh ủng hộ:                                   535  cuốn

* Ưu điểm:

- Các em học sinh đã tham gia nhiệt tình, tự giác.

- Các loại sách thu được đa số là sách mới và chất lượng sách khá tốt.

* Nhược điểm:

- Vì sách đã qua sử dụng nên một số cuốn viết bậy, bị rách một số trang .

- Một số bạn ủng hộ sách bài tập đã qua sử dụng nên không đạt yêu cầu.

 

2. Phong trào đọc sách tự do:

          - 100% học sinh khối 4 và khối 5 tham gia đọc sách.

* Ưu điểm:

          - Đa số các em tích cực tham gia phong trào đọc sách.

          - Phần đa các em đã tìm đọc những cuốn sách kim đồng, sách đạo đức viết về nhiều mẫu chuyện bổ ích như: Tấm lòng hiếu thảo, người bạn tốt, gương hiếu học, đạo đức làm người…

          - Các em có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc sách.

* Nhược điểm:

- Một số em còn thiếu nghiêm túc trong khi đọc.

 

* Một số hình ảnh ngày hội đọc sách Việt Nam 21/4

 

 

 

 

* Một số hình ảnh của phong trào đọc sách tự do

 

 

 

 

 

 

3. Phần thi tóm tắt nội dung câu chuyện:

* Ưu điểm:

- Các em đã tóm tắt được nội dung câu chuyện mà mình vừa được đọc tiêu biểu như: em Nguyễn Châu Khánh học sinh lớp 5C, em Lê Xuân Nguyên học sinh lớp 5D, em Nguyễn Minh Anh học sinh lớp 4B, Huỳnh Nguyễn Quỳnh Như học sinh lớp 4A, Nguyễn Phước Anh học sinh lớp 5B, Nguyễn Thành Nhân học sinh lớp 5A  ….

* Nhược điểm:

- Một số em khi tóm tắt nội dung câu chuyện chưa rành mạch.

 

* Một số hình ảnh của phần thi tóm tắt nội dung câu chuyện:

                         

 

                               

 

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức ngày hội đọc sách của trường Tiểu học Thị Trấn Ái Tử năm học 2015-2016.

            HIỆU TRƯỞNG                                                       CB THƯ VIỆN

 

 

 

 

      Hoàng Thị Hiển                                               Hồ Thị Kim Oanh