Lịch tuần từ 01/5 đến 06/5/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai 01/5 Nghỉ lễ    
Thứ Ba  02/5 Nghỉ lễ    
Thứ Tư  03/5

- 07h30: Kiểm tra thi đua

- 08h30: Kiểm tra TH Triệu Vân

LĐ, THCS

LĐ, TCCB, TV

 
Thứ Năm 04/5

- Sao in đề thi theo QĐ

- Khảo sát học  sinh khuyết tật tại Triệu Giang

- Kiểm tra thi đua TH, MN: 02 ngày

THCS

Đ/c Phong

LĐ, CV

 
Thứ Sáu 05/5

- 07h30: Khảo sát học  sinh khuyết tật tại Triệu Đông, Triệu Trạch

- 07h30: Nhận đề thi tại Sở GD

 Đ/c Phương

Đ/c Phong

 
Thứ Bảy  06/5  14h: Phát đề thi học kì II THCS  
Chủ Nhật