Lịch tuần từ 08/5 đến 13/5/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai  08/5

- 07h: Chào cờ đầu tuần tại UBND huyện

- Khối THCS chỉ đạo thi HK II 

- Khối TH, MN: Kiểm tra thi đua cuối năm

   
Thứ Ba  09/5

- 08h: Họp UBND huyện

- Khối THCS chỉ đạo thi HK II 

- 13h30: Đón đoàn thi đua - khen thưởng của tỉnh

- 14h: Tập huấn bom mìn tại Sở GD

 Đ/c Hoà

 

Đ/c Phước, Kim Ánh

Đ/c Mừng

 
Thứ Tư 10/5

- Khối THCS chỉ đạo thi HK II 

- Kiểm định chất lượng tại TH số 1 Triệu Phước và TH Triệu Tài từ 10- 12/5/2017

 

 LĐ, TH

 

 
Thứ Năm 11/5 - Khối THCS chỉ đạo thi HK II     
Thứ Sáu 12/5      
Thứ Bảy 13/5      
Chủ Nhật