Diễn đàn sinh hoạt chi bộ cơ quan Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong

            Thực hiện Kế hoạch số 36-KH-HUcủa Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 26/6/2017 chi bộ cơ quan phòng GD & ĐT huyện, thuộc Đảng bộ Chính quyền huyện Triệu Phong tổ chức sinh hoạt chi bộ với Chủ đề:Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Về dự chỉ đạo và theo dõi diễn đàn có: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Lai – phó Ban Dân vận Huyện ủy, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Chính quyền huyện;  13 đồng chí bí thư chi bộ của 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Chính quyền về dự để rút kinh nghiệm chỉ đạo chi bộ mình.

Một số hình ảnh trong diễn đàn: 

 

 

 

 

 

                                                                                    Bài và ảnh: Trần Thị Thanh Duyên