Đề thi, đáp án thi lý thuyết GVDG Tiểu học năm học 2010-2011

ĐỀ LÝ THUYẾT 

  THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

Năm học: 2010-2011.Thời gian làm bài thi: 45 phút ( không kể thời gian giao đề )

    Câu 1: (3 điểm)

Anh (chị) hãy xếp loại giáo dục, xét khen thưởng, khen thưởng từng mặt, xét lên lớp, xét hoàn thành chương trình tiểu học cho 4 học sinh lớp 5 có kết quả học tập, rèn luyện như sau: ( yêu cầu chỉ ghi lại các kết quả của từng học sinh tuyến tính theo hàng ngang  )

STT
Tên học sinh
HK
Môn đánh giá
bằng điểm số
Tự chọn
Môn đánh giá
bằng nhận xét
Xếp
loại
giáo
dục
Xét
 
lên
lớp
Khen
 thưởng
từng
mặt
Khen
thưởng
Hoàn
thành
chương
trình
TH
Toán
TV
K
LS
ĐL
Tin học
ĐĐ
AN
KT
MT
TD
1
An
Đ
 9
 9
 8
 8
 9
7
A
A
A
A
A
 
 
 
 
 
2
Bình
Đ
 7
 8
 8
 9
 9
4
A
A
A
A
A
 
 
 
 
 
3
Tiến
Đ
 8
 5
 9
 8
 9
8
A
A
A
A+
A
 
 
 
 
 
4
Thắng
Đ
 7
 8
 8
 7
 7
5
A
A
A
A
A
 
 
 
 
 

 

    Câu 2: (2 điểm)

Anh (chị) hãy nêu những yêu cầu cơ bản nhất về kế hoạch tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học theo hướng tích cực ? (Yêu cầu chỉ nêu bằng những ý cơ bản, viết dưới dạng gạch ngang dầu dòng )

    Câu 3: (3 điểm)

Anh (chị ) hãy nêu những tiêu chí cơ bản nhất trong việc đánh giá một tiết dạy thực hiện tốt yêu cầu về phương pháp dạy- học theo hướng tích cực ? ( nội dung về tổ chức dạy học của giáo viên, học tập của học sinh, môi trường học tập;Yêu cầu chỉ nêu bằng những ý cơ bản, viết dưới dạng gạch ngang dầu dòng )

    Câu 4: ( 2 điểm)

       Anh (chị) chỉ lựa chọn một trong 3 câu a);  b) ;hoặc c) để làm:        

a)Hãy đọc văn bản sau:

Bầy ong giữ hộ cho người

Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày.

                                                                           (Bài: Hành trình bầy ong). Tác giả: Nguyễn Đức Mậu

       Hai câu cuối trong bài thơ, tác giả muốn gửi đến bạn đọc điều gì? (Trình bày ngắn gọn tối đa 10 câu)

b)Tính tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 21 một cách nhanh, thuận lợi nhất ?           

c)Anh (chị ) hãy nêu những yêu cầu cơ bản để thực hiện tốt việc linh hoạt chương trình, sách giáo khoa, bảo đảm việc tổ chức dạy học đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu hiện nay ?

 

Click vào đây để tải Đề thi, Đáp án

TIN KHÁC

1 
Trang
  • Để kiểm tra SEQAP 14/12/2011