Đại hội Cựu Giáo chức huyện Triệu Phong lần thứ nhất

Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 16/11/2010, Hội cựu giáo chức huyện Triệu Phong đã tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2010 – 2015, tham dự Đại hội có 110/150 cựu giáo chức trên địa bàn toàn huyện.

Bà Dương Thị Hải Yến – UVTVHU – Phó CTUBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người giáo viên nhân dân, sau khi nghĩ hưu đội ngũ cựu giáo chức huyện Triệu Phong đã không ngừng tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, động viên con cháu thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào khuyến học khuyến tài, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp trồng người. Với truyền thống đó, tại Đại hội lần này, Hội cựu giáo chức huyện đã xây dựng chương trình hành động nhằm tăng cường vận động thu hút trên 90% cựu giáo chức tham gia vào tổ chức Hội, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Hội cũng đã đề ra nhiều hình thức sinh hoạt phong phú phù hợp, gương mẫu động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” xây dựng xã hội học tập, từng bước nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.  

BCH Hội cựu giáo chức huyện nhiệm kỳ 2010 – 2015 ra mắt

 

Đại hội Hội cựu giáo chức huyện Triệu Phong lần thứ I đã bầu ra BCH mới gồm 15 đồng chí, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Hữu Quang được bầu làm chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội cũng đã thông qua điều lệ hoạt động của Hội gồm 6 chương 17 điều./.

 

                                                                     Thanh Ba – Hồng Lĩnh