Phong trào khuyến học Huyện Triệu Phong năm 2009

 

       Trong điều kiện do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, cộng với mùa màng mất mát nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng tình hỗ trợ của Mặt trận, đông đảo cán bộ nhân dân, đặc biệt là sự nổ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ khuyến học trong toàn huyện, năm 2009   khuyến học Triệu Phong đã có bước chuyển biến mạnh mẽ:

Toàn huyện có 19/19 xã, thị trấn có Hội khuyến học, 136/140 thôn có chi hội khuyến học (tăng 1), 166 dòng họ có ban khuyến học (tăng 31 so với năm trước), 33 tổ chức khuyến học khác như: Niệm Phật đường, chi, phái, xóm…, 67/67 trường có tổ chức khuyến học, 7 cơ quan. Tổng cộng toàn huyện có 427 tổ chức khuyến học, tăng 34 tổ chức so với cuối năm trước.
Nét nổi bật là hoạt động của các cấp khuyến học từ huyện xuống xã, làng, họ đã bám sát chủ trương của Đảng. Sinh hoạt có nội dung cụ thể, nề nếp hơn, mang lại hiệu quả thiết thực. Ban chấp hành Hội khuyến học huyện kịp thời triển khai kế hoạch năm, từng kì xuống tận cơ sở, phân công chỉ đạo từng địa phương cụ thể. Hiện nay có 22741 hội viên chiếm tỉ lệ 20,29% so với tổng dân số, tăng 1013 hội viên so với năm trước.
Rất nhiều tổ chức khuyến học cơ sở đã nêu cao trách nhiệm phối hợp với nhà trường, với Hội cha mẹ học sinh để huy động con em đến trường đúng độ tuổi, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cuộc vận động Hai không do Bộ Giáo dục phát động; vận động đóng góp xây dựng trường chuẩn Quốc gia, trường học thân thiện, học sinh tích cực, khuôn viên xanh, sạch, đẹp… hàng trăm triệu đồng, vận động 36 học sinh bỏ học trở lại trường. Khen thưởng cho 5282 lượt học sinh giỏi các cấp với tổng số tiền 388 triệu đồng, hỗ trợ, giúp đỡ con em nghèo vượt khó với số tiền 37,1 triệu đồng…
Ở huyện hội, được sự quan tâm giúp đỡ của Hội khuyến học tỉnh, của các nhà tài trợ, của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, của thầy cô giáo các ngành học và qua các chương trình học bổng như: Học bổngƯơm mầm xanh, Học bổng Vinamilk Ươm mầm tài năng, Học bổng giải Golf, Học bổng vòng tay đồng đội, nghĩa tình Trường Sơn, Chương trình Tấm lòng quê hương – Tiếp sức đến trường, Học bổng của Tiến sĩ Trần Hành, Tổ Phật tử Chính Tâm Hà Nội, các nhà hảo tâm, Chương trình phát triển vùng Triệu Phong của Tầm nhìn Thế giới, Học bổng VNPT… đã khen thưởng cho 337 học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 339 triệu đồng, hàng chục chiếc xe đạp, hàng ngàn tập vở, cặp, sách, bút…
Cán bộ công nhân viên chức các cơ quan trong huyện đã đóng góp đỡ đầu dài hạn cho hàng chục học sinh, bình quân mỗi em 200000 đồng/tháng. Hội Phụ nữ huyện Triệu Phong đõ đầu dài hạn cho 50 em khó khăn vươn lên học khá, giỏi, mỗi em 500000 đồng…
Đã phối họp với ngành giáo dục huyện góp phần đẩy mạnh công tác xã hội học tập từ cơ sở, toàn huyện có 91 trung tâm học tập cộng đồng (12 trung tâm gắn với xã, 79 trung tâm gắn với thôn và hợp tác xã), tăng 12 Trung tâm so với 2008. Đã mở 243 lớp tập huấn với 9470 lượt người học. Phục vụ được nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trên nhiều mặt, nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi thành công đã góp phần trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở…
Trong huyện có hàng ngàn gia đình có con đều là tú tài, hàng trăm gia đình có con đều là Cao đẳng, Đại học, có 1045 gia đình đạt 3 tiêu chí gia đình hiếu học, có 27 dòng họ đạt 3 tiêu chí dòng họ khuyến học, tiêu biểu như họ Lê Mậu. Lê Bá, Họ Hoàng ở Triệu Đông; họ Trần, họ Đinh ở Triệu Vân; họ Nguyễn Văn, Nguyễn Chơn ở Triệu Trung; họ Đoàn ở Triệu Thành; họ Phan ở Triệu Trạch; họ Phan ở Triệu Hòa; họ Hoàng Công, họ Nguyễn ở Triệu Tài; họ Nguyễn, họ Trần ở Triệu Sơn…. Nhiều Hội khuyến học xã hoạt động tích cực như: Triệu Trạch, Triệu Trung, Triệu Tài, Triệu Đông, Triệu Sơn…
Trong điều kiện mùa màng bị mất do thiên tai, song Quỹ hội trong toàn huyện được duy trì và có bước phát triển. Mỗi địa phương có một cách làm riêng, phong phú, đa dạng; được đông đảo cán bộ, nhân dân ủng hộ. Toàn huyện đã huy động được 1 tỷ 630 triệu đồng, đã chi cho công tác khuyến học khuyến tài trong năm 432,7 triệu đồng. Tồn quỹ trên toàn huyện là 1 tỷ 391 triệu 500 nghìn đồng.
Khuyến học Triệu Phong đã góp phần tích cực khơi dậy truyền thồng hiếu học, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập.
Ghi nhận thành tích đó, tại Đại hội thi đua Khuyến học tỉnh lần thứ nhất (06/2009), huyện Triệu Phong có 2 tập thể được tỉnh đề nghị Trung ương Hội tặng bằng khen, 1 tập thể và 2 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng, 3 tập thể được Hội khuyến học tỉnh tặng giấy khen.
Với sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Triệu Phong, với sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Khuyến học các cấp tin tưởng năm 2010 khuyến học Triệu Phong sẽ có bước phát triển tốt đẹp hơn.
                                                                                          Thường trực HKH huyện