THUẬT ỨNG XỬ TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 18/12/2011

Lâu rồi mới cầm trên tay một cuốn sách lạ, lạ không bởi câu chữ có gì to tát, khó hiểu mà lạ bởi nội dung cuốn sách đề cập đến. Tôi cứ nghĩ thật khó để kéo người đọc theo chân tác giả vào không gian có vẻ khô cứng đó trong khi có biết bao cuốn sách hấp dẫn khác đang chờ đợi họ. Nhưng đứng ở góc độ những người làm công tác quản lý giáo dục thì cuốn sách này có lẽ thực sự là niềm vui, là nỗi mong chờ vì sự thiết thực mà nó mang lại. Đó chính là cuốn sách “Thuật ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục và đào tạo” của PGS.TS Lưu Xuân Mới do Nhà Xuất bản Giáo dục ấn hành vào năm 2008.